SPRAWY i WNIOSKI

Poniżej przedstawiamy zestawienie efektów działań strażniczych, jakie były i są prowadzone w ramach programu "obywatelska WSPINKA".

Obywatelska kontrola działalności instytucji publicznych oraz wydatkowanych przez te podmioty pieniędzy jest konstytucyjnym przywilejem, z którego w Polsce korzysta się jeszcze nader rzadko. Pod koniec 2014 roku zarząd Fundacji powołał nowy program i zgodnie z jego założeniami rozpoczęliśmy prowadzenie działań strażniczych. Korzystając z doświadczeń nabytych w dotychczasowej działalności, skoncentrowaliśmy się na społeczno-obywatelskiej kontroli różnych podmiotów działających w turystyce i sporcie w tym także zajmujących się wspinaczką.

WSPINKA jako pierwsza organizacja wspinaczkowa utworzyła, zgodnie z wymogami przepisów prawa, swój BIP, starając się w ten sposób promować dobre praktyki w zakresie dostępu do informacji publicznej. Od początku 2015 roku rozpoczęliśmy kontrolę przejrzystości prowadzonych działań i wydatkowanych środków publicznych w różnych instytucjach i podmiotach. Najczęściej nasze wnioski o udostępnienie informacji publicznych, spotykały się z pozytywną reakcją i otrzymywaliśmy dokumenty i informacje, które nas interesowały. Niestety czasem zdarzało się, że napotykaliśmy na problemy i niezbędne było zwrócenie się o pomoc do sądów w celu wyegzekwowania przestrzegania prawa.

Wszystkie działania w ramach programu "obywatelska WSPINKA" były prowadzone społecznie przez Mateusza Paradowskiego - redaktora naczelnego serwisu wspinka.org. Niebagatelne wsparcie merytoryczne Fundacja WSPINKA otrzymała od jednej z najbardziej znanych organizacji strażniczych w Polsce - Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Zachęcamy do wsparcia naszych działań poprzez pomoc finansową - przekazując 1% lub wpłacając darowiznę. Można także bezpośrednio włączyć się w prace WSPINKI jako wolontariusz.

W zestawieniu poniżej można znaleźć dwa rodzaje zagadnień tematycznych: wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz ewentualne sprawy sądowe, prowadzone w ramach realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane w zestawieniu mogą być sortowane w każdej kolumnie, co ułatwi wyszukiwanie interesujących informacji.

Tabela przedstawia sprawy i wnioski składane w ramach programu Obywatelska WSPINKA
Tytułsortuj malejąco Tematyka Data zdarzenia Status

"Przewodniki dla wspinaczy" wydany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Wnioski
16 kwi 2015
Zakończone

Czy Włodzimierz Porębski uzgodnił z UG Kroczyce dokumentację i instalację na skale Okiennik Wielki ?

Wnioski
3 sie 2016
Zakończone

Czy Włodzimierz Porębski uzgodnił z UG Zabierzów dokumentację i instalację w Dolinie Kobylańskiej ?

Wnioski
3 sie 2016
Zakończone

Czy ZPKWŚ zgodził się na szkolenia ekiperskie PZA w 2014 roku?

Wnioski
29 lip 2015
Zakończone

Dokumenty związane z działaniami dostępowymi IŚW Nasze Skały PZA

Sprawy
23 lis 2015
W trakcie

Dokumenty związane ze sprawozdaniem PZA za rok 2014

Wnioski
28 Maj 2015
Zakończone

Dokumenty związane ze szkoleniami ekiperskimi PZA w 2014 roku

Wnioski
17 sty 2016
W trakcie

Gdzie jest BIP Polskiego Związku Alpinizmu?

Wnioski
11 Maj 2015
Zakończone

Gdzie są uzgodnione przez Włodzimierza Porębskiego dokumentacje i zainstalowane ringi ?

Wnioski
11 gru 2015
Zakończone

Główny Urząd Geodezji i Kartografii odpowiada w sprawie mapy w "Przewodniku dla wspinaczy"

Wnioski
17 kwi 2015
Zakończone

Korespondencja pomiędzy Polskim Związkiem Alpinizmu i Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Wnioski
11 Maj 2015
Zakończone

Korespondencja z roku 2009 w sprawie Tatr pomiędzy TPN a PZA i FWAP

Sprawy
6 gru 2017
Zakończone

Koszty, wykonawcy oraz konsultacje Tatrzańskiego Parku Narodowego związane z ESR - EKWT

Wnioski
23 lis 2017
Zakończone

Materiały informacyjne i punkty asekuracyjne w ramach zadań Związku Gmin Jurajskich

Wnioski
27 lip 2015
Zakończone

Oferta PZA i umowa zawarta pomiędzy PZA i MSiT związane z Narodową Zimową Wyprawą na K2 2017/18

Wnioski
28 lut 2018
Zakończone

Oficjalne pisma PZA w sprawie Fiali oraz Wzgórza 502

Wnioski
23 lut 2015
W trakcie

Pełnomocnictwa Włodzimierza Porębskiego do reprezentowania PZA

Wnioski
19 cze 2015
W trakcie

Prace ekiperskie Włodzimierza Porębskiego w Dolinie Kobylańskiej oraz na Okienniku Wielkim

Wnioski
10 wrz 2015
Zakończone

Regulamin Zarządu, opinia biegłego rewidenta dotycząca 2013 r. i protokoły posiedzeń Zarządu PZA

Sprawy
25 wrz 2015
Zakończone

Skarga na bezczynność MSiT w sprawie sprawozdań PZA

Sprawy
19 sie 2016
Zakończone

Skarga na bezczynność PZA w sprawie BIP

Sprawy
27 lis 2015
Zakończone

Skarga na bezczynność PZA w sprawie nieudostępnienia pełnomocnictw W. Porębskiego

Sprawy
29 lip 2016
W trakcie

Skarga na bezczynność PZA w sprawie nieudostępnienia umów zawartych z Włodzimierzem Porębskim

Sprawy
27 lis 2015
W trakcie

Skarga na bezczynność PZA w sprawie pism IŚW Nasze Skały

Sprawy
24 lis 2015
W trakcie

Skarga na działanie biegłego rewidenta

Sprawy
29 lip 2015
W trakcie

Sprawozdania z kursów ekiperskich Polskiego Związku Alpinizmu w latach 2008 - 2015

Wnioski
18 sty 2016
W trakcie

Szczegóły dotyczące wykonania przez Tatrzański Park Narodowy systemu EKWT (ESR)

Wnioski
6 gru 2017
Zakończone

Umowy i sprawozdania Polskiego Związku Alpinizmu

Wnioski
14 Maj 2015
Zakończone

Umowy Polskiego Związku Alpinizmu zawarte z D.O. IŚW Nasze Skały Włodzimierzem Porębskim

Wnioski
11 Maj 2015
W trakcie

Umowy Polskiego Związku Alpinizmu zawarte z osobami kierującymi bazą tatrzańską

Wnioski
14 sie 2017
W trakcie

Strony