"Przewodniki dla wspinaczy" wydany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego