O fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” została założona w połowie 2009 roku przez Jana Paradowskiego i jego syna Mateusza. Obaj fundatorzy od wielu lat pasjonują się górami oraz wspinaczką. Doświadczenie, które zdobyli jako wieloletni przedsiębiorcy prowadzący wielobranżową rodzinną firmę postanowili wykorzystać na rzecz organizacji non-profit. Tak więc z połączenia ich pasji, wiedzy i umiejętności zrodził się pomysł utworzenia fundacji, która miałaby służyć propagowaniu i rozwijaniu wspinaczki w Polsce, szczególnie w środowiskach młodzieży i dzieci.

Głównym zamysłem związanym z utworzeniem fundacji było upowszechnianie wspinaczki rodzinnej, poprzez m.in. tworzenie nowych dróg wspinaczkowych i zagospodarowywanie terenów skałkowych pozwalających na łatwą wspinaczkę. Szybko pojawiły się kolejne nowe pomysły, jak pozyskanie atrakcyjnych wspinaczkowo terenów i budowa ośrodka szkoleniowo-wychowawczego. Wszystko to zrodziło potrzebę uporządkowania realizowanych lub planowanych zadań poprzez stworzenie systemu autorskich programów.