Historia

Fundacja działa od 2009 roku, głównie w zakresie tworzenia nowych dróg wspinaczkowych, poprawy bezpieczeństwa na już istniejących drogach, tworzenia małej infrastruktury na terenach wspinaczkowych w województwach: podkarpackim, małopolskim, dolnośląskim oraz śląskim. Przeważająca większość działań prowadzona jest w ramach autorskich programów. Adresatami działań Fundacji są osoby uprawiające turystykę i wspinaczkę z Polski a także z poza granic kraju.

W okresie pięcioletniej działalności pozyskaliśmy i udostępniliśmy bez ograniczeń tereny, służące uprawianiu wspinaczki, podpisując 7 umów użyczenia m. in. z miastem Kraków, Starostwem w Krakowie i z prywatnymi właścicielami gruntów). WSPINKA bierze czynny udział w opiniowaniu lokalnych aktów prawnych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany ochrony przyrody).

Prowadzimy działania ochrony przyrody, sprzątając corocznie Doliny: Będkowską i Kobylańską. W akcjach współpracujemy z kilkudziesięcioma wolontariuszami. Przeprowadziliśmy działania ochronne w rezerwacie przyrody "Pazurek" oraz informacyjne dotyczące chronionych roślin w Dolinie Wrzosy.

W 2014r. zorganizowaliśmy ogólnopolskie zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży „Sól Cup” w Wieliczce przy wsparciu woj. małopolskiego.

Stworzyliśmy i prowadzimy portale internetowe o tematyce turystyczno-wspinaczkowej: zakrakow.pl, wsudety.info objęte pomocą w ramach PROW 2007-2013 oraz poznajdolnyslask.pl.

Fundacja realizowała również programy szkoleniowe z zakresu instalacji punktów asekuracyjnych na drogach wspinaczkowych, ochrony przyrody, zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi (np. KW Kraków, Fundacja Nasza Ziemia) podmiotami samorządowymi (gminami, województwami) oraz publicznymi (np. nadleśnictwami, RDOŚ Kraków, ZPKWM w Krakowie). Oprócz partnerów instytucjonalnych, w naszych działaniach wspierają nas także firmy i osoby prywatne. Prowadzimy stałą współpracę z kilkunastoma partnerami.

Od początku działalności tworzymy i udostępniamy nieodpłatnie e-przewodniki wspinaczkowe (tzw. skałoplany).

Pod koniec 2014 roku powołany został program Obywatelska WSPINKA. W jego ramach rozpoczęliśmy i będziemy kontynuować działania zmierzające do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w środowisku turystyczno-wspinaczkowym. Uruchamiając stronę BIP promujemy dobre praktyki.