Pełnomocnictwa Włodzimierza Porębskiego do reprezentowania PZA