Umowy Polskiego Związku Alpinizmu zawarte z osobami kierującymi bazą tatrzańską