Działalność

Fundacja WSPINKA działa na wielu polach związanych ze wspinaczką w Polsce i zmierzających do rozwoju tej dyscypliny sportu.
Działania Fundacji dotyczą, między innymi, realizacji różnorodnych projektów ekiperskich oraz projektów zagospodarowania terenu w pobliży skał, propagowania wspinaczki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, czynnego udziału w pracach legislacyjnych związanych z kwestiami uprawiania wspinaczki w Polsce, wreszcie idei fix - budowy sportowo-wychowawczego ośrodka wspinaczkowego.

DZIAŁAMY
W ramach trzech programów realizujemy bądź pomagamy realizować różnorodne projekty ekiperskie w polskich skałkach. Różniące się swoim celem programy to: nowa WSPINKA, bezpieczna WSPINKA i rodzinna WSPINKA. W każdym przypadku kładziemy duży nacisk na współpracę z lokalnymi społecznościami, starając się kreować wizerunek środowiska wspinaczkowego jako odpowiedzialnego i aktywnego partnera dbającego o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenach wspinaczkowych.

Bez profesjonalnej witryny internetowej nie ma możliwości skutecznego funkcjonowania w obecnych realiach. Stworzenie strony www, za pomocą której będziemy mogli czytelnie porozumiewać się ze wszystkimi zainteresowanymi, informować o wszystkim, co dzieje się w Fundacji, jak również w dużej mierze urzeczywistniać nasze cele to ambitne i niełatwe zadanie, które zaczęliśmy i mamy zamiar nadal realizować.

Pozyskanie funduszy unijnych na dofinansowanie projektów związanych z propagowaniem wspinaczki i jej rozwojem to kolejne zadanie, które wprowadzamy w życie. Obecnie zbieramy informacje i nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami specjalizującymi się w tej dziedzinie.

PLANUJEMY
...rozpoczęcie realizacji działań w ramach projektów teren WSPINKA i ośrodek WSPINKA. Wszystko uzależnione jest od środków finansowych, które uda nam się pozyskać lub wypracować.

Ważną sprawą, którą chcemy się zająć w najbliższej przyszłości jest kwestia stanu prawnego obowiązującego w naszym kraju, a związanego z uprawianiem wspinaczki we wszelkich formach. Chcemy przygotować przegląd wszelkich regulacji dotyczących tej kwestii, a następnie zainicjować działania mające na celu dokonanie zmiany obecnego stanu prawnego, tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć możliwość uprawiania wspinaczki oraz dostęp do terenów służących wspinaniu.

POMYSŁY
Mamy ich mnóstwo – być może zbyt wiele. Póki co ogrom pracy związanej z rozpoczęciem działalności Fundacji nie pozwala nam na więcej, mamy jednak nadzieję, że z czasem przybiorą one realny kształt.

Karty pionowe

teren WSPINKA

Co chcemy osiągnąć?

Program teren WSPINKA został powołany w celu opieki nad terenami atrakcyjnymi wspinaczkowo. W szczególności zajmujemy się pozyskiwaniem takich terenów poprzez odpowiednie umowy cywilnoprawne. Zagospodarowujemy je, odkrzaczamy, budujemy infrastrukturę. Nie wykluczamy ratowania terenów bardzo zagrożonych poprzez ich zakup.

Więcej

Co ty możesz zrobić?

Do jakichkolwiek inwestycji w teren potrzebne są pieniądze, uzyskane środki przeznaczamy przede wszystkim na należności podatkowe, wydatki infrastrukturalne, wycinki drzew i krzewów, itd. Bardzo ważni są wolontariusze, istotna jest nie tylko praca przy zagospodarowywaniu ale także informacje na temat terenów wspinaczkowych, ich właścicieli, przewidywanych losów.

Działaj

rodzinna WSPINKA

Co chcemy osiągnąć?

Rodzina to nasz priorytet! Pomysł na WSPINKĘ wynikał właśnie z tego, że dokuczał nam brak miejsc na łatwe, rodzinne wspinanie. Każdy wspinacz "robiący cyfrę" kiedy w końcu postanowi wspinać się z rodziną zauważy brak odpowiednich miejsc i klimatu. Organizowanie rodzinnych ogródków ale i rodzinnych zawodów wspinaczkowych jest tym co lubimy najbardziej.

Więcej

Co ty możesz zrobić?

Do współpracy zapraszamy wszystkich chętnych, mających pomysły w dziedzinie rodzinnego wspinania - organizatorów, trenerów, właścicieli biznesu i ziemi, pospolitych wspinaczy i same rodziny. Oprócz pomysłów i rąk do pracy potrzeba jak zwykle funduszy - przekaż darowiznę lub swój drogocenny jeden procent podatku na ten rodzinny cel.

Działaj

ośrodek WSPINKA

Co chcemy osiągnąć?

Cel jest prosty - zdobycie funduszy na miejsce, które pozwoli uczyć się i rozwijać umiejętności wspinaczkowe osobom mniej zamożnym, młodym wspinaczom i tym, którym idea popularyzacji wspinaczki jest bliska sercu. To ważne, by ci młodzi, często wybitni wspinacze mieli możliwość rozwijania umiejętności za symboliczne kwoty w miejscu otoczonym skałami.

Więcej

Co ty możesz zrobić?

Jeżeli tylko idea takiego ośrodka jest bliska Twemu sercu przekaż darowiznę pienieżną, lub skorzystaj z możliwości przekazania jednego procenta swojego podatku - nie zapomnij nas o tym powiadomić, pieniądze na ten cel z pewnością nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób. Możesz także wykorzystać swoje znajomości, kontakty i namówić firmę, osoby na wsparcie tego programu.

Działaj

obywatelska WSPINKA

Co chcemy osiągnąć?

Program został powołany w 2014 roku. W  jego ramach planowane są różnorodne działania zmierzające do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz umacniania postaw społecznych i obywatelskich. Główną formą jego realizacji będą społeczne projekty strażnicze, mające za zadanie kontrolę prawidłowości wydatkowania środków publicznych w turystyce i sporcie a także udostępniania informacji publicznych.

Więcej

Co ty możesz zrobić?

Dla realizacji poszczególnych projektów planujemy pozyskiwać środki publiczne a także z Unii Europejskiej.
Nieocenioną pomocą będzie wsparcie wolontariuszy i społeczników, podejmujących działania strażnicze. Każdemu obywatelowi przysługuje prawo kontrolowania wydatkowania publicznych pieniędzy a także działalności publicznych instytucji.

Działaj

nowa WSPINKA

Co chcemy osiągnąć?

Naszym celem jest pomoc osobom otwierającym nowe drogi wspinaczkowe. Dofinansowaliśmy powstanie ogromnej liczby dróg, cieszących się sporą popularnością. Wsparciem obejmujemy różne rejony w Polsce, choć priorytetem są miejsca, gdzie dróg z solidną asekuracją jest jeszcze mało. Mamy wspaniałych wolontariuszy, osoby z ogromnym doświadczeniem, które dają pewność, że asekuracja spełnia wymogi bezpieczeństwa.

Więcej

Co ty możesz zrobić?

Wolontariusze w tym działaniu są najcenniejszą siłą. Jeżeli jesteś osobą, która posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie - zgłoś sie do nas. Bardzo ważne są również darowizny przeznaczone na wsparcie tego programu, musicie wiedzieć, że nawet zdobycie finansowania zewnętrznego wymaga od nas sporego wkładu własnego. Pamiętaj także, że jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Działaj

bezpieczna WSPINKA

Co chcemy osiągnąć?

Jeżeli zdarzyło ci się odpuścić drogę wspinaczkową ze względu na kipiące rdzą przeloty, czy gnijące haki? To jest właśnie działanie skupiające się na wymianie niebezpiecznej asekuracji. Oprócz wymiany asekuracji wspieramy także czyszczenie samej skały. Cel jest bardzo ambitny - wymiana wszystkich niebezpiecznych punktów oczywiście z zachowaniem lokalnych i prawnych reguł.

Więcej

Co ty możesz zrobić?

W tym działaniu potrzebujemy przede wszystkim 3 rzeczy - pieniędzy, pieniędzy i ... pieniędzy. Jeżeli denerwują cię rdzawe przeloty w twojej okolicy rozważ wsparcie w formie darowizny lub procenta podatku. Wymiana asekuracji to żmudna robota wymagająca sporo wysiłku - dlatego też ważni są doświadczeni wolontariusze, na których możemy polegać.

Działaj