Zgłoś zagrożenie na drodze wspinaczkowej

Zgłoś zagrożenie na drodze wspinaczkowej

Jeżeli wiesz o ukrytym zagrożeniu na drodze wspinaczkowej, zgłoś ten fakt za pośrednictwem krótkiego formularza. Podaj najważniejsze informacje oraz opisz zagrożenie a my uzupełnimy pozostałe dane. Zgłoszenie będzie od razu widoczne na naszej stronie i pomoże zapobiec wypadkom wspinaczkowym w skałach.

Zgłoszenie zagrożenia nie powinno zająć więcej niż 1 minutę, a może komuś uratować zdrowie a nawet życie!

ZGŁOŚ ZAGROŻENIE

Akcja ta ma na celu wymianę informacji na temat ukrytych zagrożeń na drogach wspinaczkowych, dlatego też nie będziemy zamieszczać wiadomości dotyczących rozmieszczenia stałych punktów asekuracyjnych. Pamiętajmy, że pomimo znacznej popularyzacji, wspinaczka jako aktywność ekstremalna jest nierozerwalnie związana z podejmowaniem ryzyka utraty zdrowia lub życia.

ZOBACZ ZGŁOSZONE ZAGROŻENIA

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat ukrytych zagrożeń.

Zagrożenia ukryte - okoliczności towarzyszące pokonywaniu drogi wspinaczkowej (najczęściej dotyczy linii ze stałymi punktami asekuracyjnymi), które nie mogą zostać rozpoznane przez zdecydowaną większość wspinających się osób przed rozpoczęciem wspinaczki a mogące doprowadzić samoistnie lub łącznie z innymi okolicznościami (np. odpadnięcia w trakcie prowadzenia, bezwiedne "zrzucenie" kruchego fragmentu skały) do poważnego wypadku (upadek z wysokości, uderzenie fragmentem skały). W konsekwencji może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci wspinającej się osoby lub asekuranta.

Do zagrożeń ukrytych zaliczamy:

  1. Stałe punkty asekuracyjne osadzone nieprawidłowo (problemy z klejem, instalacja niezgodna z instrukcjami i sztuką - np. brak podwiertu, łamanie karabinka, otwieranie zamka karabinka, osadzone w słabej lub wątpliwej jakości skale).
  2. Stałe punkty asekuracyjne nie spełniające norm (skorodowane, samoróbki, mechaniczne niewiadomego producenta, stare pętle itp.).
  3. Kruche fragmenty skały (makrokruszyzna - przyjmujemy roboczo, że są to fragmenty skały większe niż pięść) znajdujące się na drodze wspinaczkowej oraz w jej pobliżu, które mogą oderwać się w trakcie wspinaczki a następnie spaść do podstawy ściany.
  4. Zagrożenia przyrodnicze (osy, szerszenie, drzewa i konary grożące upadkiem itp.).

ZGŁASZANIA ZAGROŻEŃ

Po kliknięciu przycisku "ZGŁOŚ ZAGROŻENIE" poniżej, otworzy się formularz. Wypełniamy kilka wymaganych pól oraz wybieramy rodzaj zagrożenia. Możemy wypełnić także pola dodatkowe (podanie swoich danych oraz telefonu kontaktowego, może przyśpieszyć weryfikację zgłoszonego zagrożenia) oraz zapisać się na listę osób otrzymujących WSPINKOWY newsletter. Jeżeli dysponujemy zdjęciami ukazującymi zagrożenie, możemy je przesłać aby zostały dołączone do zgłoszenia. Następnie zaznaczamy przycisk oznaczający zgodę dotyczącą danych osobowych oraz akceptację regulaminu i klikamy przycisk "Wyślij zgłoszenie".
Zgłoszone zagrożenie pojawi się natychmiast na liście jako Niezweryfikowane a WSPINKA zostanie powiadomiona i tym fakcie.

Administratorzy serwisu wspinka.org najszybciej jak to możliwe dokonają moderacji zgłoszenia (m.in. wprowadzając dodatkowe informację oraz dane geolokalizacyjne - od tego momentu zgłoszona skała będzie się wyświetlać na mapie) oraz jego weryfikacji. W zależności od sytuacji może to wymagać potwierdzenia przesłanych informacji poprzez kontakt ze zgłaszającym lub współpracującymi ze WSPINKĄ osobami, które działają w terenie. Może także wystąpić potrzeba weryfikacji informacji w terenie. Gdy to nastąpi status zgłoszenia zostanie zmieniony na Zweryfikowane.

Gdy zagrożenie zostanie usunięte i otrzymamy o tym informację status zgłoszenia i zagrożenia zostanie zmieniony na Wyeliminowane.

W przypadku otrzymania błędnych zgłoszeń będziemy je po prostu usuwać, aby nie zaśmiecać listy i mapy.

W trakcie moderowania zgłoszeń będą także, w niektórych przypadkach, podawane informacje o podmiotach odpowiedzialnych za stan drogi wspinaczkowej. Dane na temat organizacji, które finansowały ubezpieczenie i wykonanie drogi wspinaczkowej bądź których przedstawiciele instalowali na niej punkty asekuracyjne, będą ustalane na podstawie dostępnych informacji publicznych oraz publikacji prasowych. Podobnie będzie w sytuacji gdy teren, na którym położona jest skała z występującym na niej zagrożeniem, będzie udostępniany przez jakiś podmiot.

INFORMOWANIE O ZAGROŻENIACH

WSPINKA będzie przekazywała wiadomości o zagrożeniach do odpowiedzialnych podmiotów, które będą mogły podjąć działania w celu wyeliminowania ukrytych zagrożeń.

WYSZUKOWANIE I SPRAWDZANIE ZAGROŻEŃ

Zgłoszone zagrożenia można łatwo znaleźć na mapie lub w tabelarycznym zestawieniu (umożliwiającym sortowanie danych w kolejnych kolumnach) na dedykowanej stronie ZAGROŻENIA NA DROGACH WSPINACZKOWYCH.

Także na głównej mapie w dziale TOPO możliwe jest włączenie warstwy ukazującej lokalizację zagrożeń. Aby wyświetlić ją na mapie, należy otworzyć okienko z warstwami a następnie zaznaczyć nakładkę "Zagrożenia". Punkty ze skałami są wyświetlane różnymi kolorami w zależności od statusu zgłoszenia.