Programy

Programy autorskie mają na celu podzielenie zadań statutowych realizowanych przez WSPINKĘ oraz przejrzyste zaprezentowanie zakresu działań oraz zasad udzielania wsparcia w ramach konkretnych programów.

Fundusze i środki gromadzone przez Fundację są następnie rozdzielane na potrzeby realizowanych programów według ustalonych przez Zarząd Fundacji zasad. Podmioty ubiegające się o wsparcie w ramach danego programu muszą przejść proces weryfikacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i decyzji o udzieleniu wsparcia następnym krokiem jest podpisanie umowy regulującej zasady dofinansowania i realizacji projektu. Po zrealizowaniu projektu podmiot, który otrzymał dofinansowanie ma obowiązek złożyć sprawozdanie.

Tabela programów pomocowych Fundacji WSPINKA
PROGRAM ZAKRES REALIZUJĄCY
bezpieczna WSPINKA Odnawianie starej asekuracji Osoby fizyczne, podmioty posiadające osobowość prawną (m.in. NGO, kluby), Fundacja WSPINKA
nowa WSPINKA Osadzanie nowej asekuracji Osoby fizyczne, podmioty posiadające osobowość prawną (m.in. NGO, kluby), Fundacja WSPINKA
teren WSPINKA Zakup, dzierżawa, zagospodarowywanie terenu; budowa szlaków, ścieżek, podejść; ochrona środowiska. Fundacja WSPINKA
rodzinna WSPINKA Osadzanie, wymiana asekuracji na łatwych drogach, czyszczenie i zagospodarowywanie terenu. Osoby fizyczne, podmioty posiadające osobowość prawną (m.in. NGO, kluby), Fundacja WSPINKA
ośrodek WSPINKA Promowanie wspinaczki; edukacja dzieci i młodzieży; szkolenie Fundacja WSPINKA