Darowizna

Gliniane skarbonki - świnki.

 Każda złotówka jest ważna i każda zostanie przez nas jak najlepiej wykorzystana!

Pamiętaj - kwotę wpłaconej darowiznę możesz odliczyć od dochodu, pomniejszając tym samym podatek dochodowy do zapłaty!

Sczegółowe informacje na temat zasad rozliczania darowizn na cele pożytku publicznego można znaleźć na stronie poradnik.ngo.pl/darowizny.

Wsparcia finansowego można udzielić nam w różny sposób: poprzez darowiznę, datek czy zadeklarowanie w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym przekazania jednego procenta podatku na nasze konto. Zobowiązujemy się, w ramach statutowych działań prowadzonych przez Fundację WSPINKA, spożytkować przekazane nam środki rzetelnie i zgodnie z wolą darczyńców, którzy nam zaufali! Wierzymy, że przyświecająca nam zasada maksymalnej przejrzystości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy przysporzy nam wielu zwolenników i darczyńców - dzięki nim będziemy mogli osiągnąć postawione cele.

Darowiznę pieniężną można wpłacić na rachunek Fundacji WSPINKA prowadzony w Volkswagen Bank Polska S.A.

Numer rachunku:

36 2130 0004 2001 0490 3092 0001

Skorzystaj z bezpośredniego kanału płatności:

Darowizna

Dotpay