Warunki korzystania

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem wspinka.org jest dostarczany przez Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wpinka" z siedzibą w Nowym Sączu, ul. W. Pola 66a, KRS: 0000331588, NIP: 7343380796. W ramach serwisu funkcjonują także podserwisy bip.wspinka.org gdzie znajduje się Biuletyn Infromacji Publicznej Fundacji, oraz topo.wspinka.org gdzie znajdują się skałoplany i informacje dotyczące dróg wspinaczkowych i skał objętych działaniami Fundacji.

Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu i podserwisów w oparciu o niniejsze Warunki poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej lub usługi elektronicznej udostępnianej w Serwisie.

Ochrona praw autorskich i wymagania licencyjne

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC-BY-SA 3.0 PL). W skrócie licencja ta umożliwia dzielenie się i adaptację utworu dla dowolnego celu jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: utwór zostanie oznaczony, w taki sposób aby wyraźnie wskazywał jego autora, udostępnianie utworu musi odbywać się na tych samych warunkach określonych licencją i co istotne - nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji. 

- skrótowy opis licencji można znaleźc na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl

 - pełny tekst licencji można znaleźć na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Oznaczenie autorstwa w przypadku treści pochodzących z serwisów oraz podserwisów wspinka.org objętych licencją CC-BY-SA 3.0 powinno zawierać:

 - pełną lub skrótową nazwę Fundacji, odpowiednio: Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" lub Fundacja WSPINKA

 - określenie licencji pełne lub skrótowe np. CC-BY-SA 3.0

 - dodatkowo wydania w formie elektronicznej powinny zawierać odnośnik do strony głównej serwisu Fundacji: http://wspinka.org

Jest to podstawowa licencja dla treści o charakterze utworu na stronach serwisu wspinka.org, treści o innym charakterze (np. bazodanowej) lub takie, które same korzystają z innej licencji mogą podlegać innym uwarunkowaniom, które powinny być określone na stronie zasobu. W przypadku watpliwości należy skontaktować się z obługą serwisu.

 

Dostępne za pośrednictwem serwisu wspinka.org skałoplany w formie PDF mogą być najczęściej wykorzystywane bez ograniczeń zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL). Ogólnie ujmując licencja ta umożliwia kopiowanie i rozpowszechnianie w dowolnym medium i formacie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: utwór zostanie oznaczony, w taki sposób aby wyraźnie wskazywał jego autora, utwór nie będzie używany komercyjnie (czyli nie można zarabiać na jego wykorzystaniu) oraz jeżeli utwór zostanie przetworzony (powstanie utwór zależny) - nie wolno go rozpowszechniać.

- skrótowy opis licencji można znaleźc na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

 - pełny tekst licencji można znaleźć na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode

Podstawowe infromacje o samej licencji Creative Commons można znaleźć na stronie internetowej Creative Commons Polska - http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

 

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich firm.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Polityka prywatności serwisu Fundacji Wspiernaia Rozwoju Wspinaczki opisana jest na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wymagania techniczne umożliwające korzystanie z serwisu

Obsługa serwisu i podserwisów wspinka.org dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności z popularnymi przeglądarkami dostępnymi na rynku. Jednocześnie nie może zapewnić, że korzystanie z serwisu będzie możliwe na takim samym poziomie na każdej z obecnie odstępnych przeglądarek. W chwili obecnej minimalne wymagania co do przeglądarek to ich następujące wersje:

- Internet Explorer od wersji 9

- Google Chrome od wersji 32

- Mozilla Firefox od wersji 14

- Android Browser od wersji 4

Zmiany warunków korzystania z serwisu

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" zastrzega sobie prawo zmian w niniejszych Warunkach korzystania z Serwisu. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Warunków.