Czy Włodzimierz Porębski uzgodnił z UG Kroczyce dokumentację i instalację na skale Okiennik Wielki ?