Pomóż

W obecnej chwili środki na realizacje celów statutowych Fundacji pochodzą głównie z darowizn. Posiadany przez WSPINKĘ status Organizacji Pożytku Publicznego daje możliwość przekazywania 1% podatku na jej konto. W przyszłości planujemy zdobywać środki z funduszy publicznych w tym unijnych oraz przeprowadzając zbiórki publiczne.

Ale dróg pomocy Fundacji jest o wiele więcej - bez pieniędzy też możesz pomóc. Chętnie współpracujemy z wolontariuszami przy realizacji różnorodnych projektów, oprócz pracy możesz podarować nam pomysł związany z działalnością WSPINKI lub po prostu rozpowszechniać informacje o nas.

Jeden procent podatku

Przywilej otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki daje status Organizacji Pożytku Publicznego, jest dla nas szansą na realizację wielu celów statutowych.

Aby łatwo wypełnianić odpowiedni formularz PIT i równocześnie przekazać 1% za 2019 rok można skorzystać z dostępnego on-line programu e-pity.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Nawet najmniejsza przekazana kwota to pomoc, jakiej może udzielić każdy, dokonujący rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Dlatego zachęcamy wszystkich popierających nasze działania do skorzystania z tej możliwości wsparcia Fundacji WSPINKA.

1% dla WSPINKI  KRS: 0000331588

Przeznaczasz na konkretny cel?

Każdy podatnik składający deklarację PIT, może zadeklarować szczegółowy cel, na który przeznacza swój odpis 1 procenta. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości - pozwoli nam to lepiej wydatkować otrzymane z tego tytułu środki!

Jak wypełnić deklarację PIT?

Dla tych z Was, którzy chcą wypełnić rocznego PITa ręcznie, poniżej podajemy garść pomocnych informacji.

Jeżeli chcemy przekazać 1% naszego podatku wskazanej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego wypełniamy odpowiednie pola znajdujące się na końcu każdej deklaracji PIT.
W polu "Numer KRS" wpisujemy numer 0000331588 a w odpowiednim polu obok podajemy sumę jaka wynika z obliczenia 1% podatku, zgodnie z wytycznymi w formularzu PIT.

Darowizna

Gliniane skarbonki - świnki.

 Każda złotówka jest ważna i każda zostanie przez nas jak najlepiej wykorzystana!

Pamiętaj - kwotę wpłaconej darowiznę możesz odliczyć od dochodu, pomniejszając tym samym podatek dochodowy do zapłaty!

Sczegółowe informacje na temat zasad rozliczania darowizn na cele pożytku publicznego można znaleźć na stronie poradnik.ngo.pl/darowizny.

Wsparcia finansowego można udzielić nam w różny sposób: poprzez darowiznę, datek czy zadeklarowanie w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym przekazania jednego procenta podatku na nasze konto. Zobowiązujemy się, w ramach statutowych działań prowadzonych przez Fundację WSPINKA, spożytkować przekazane nam środki rzetelnie i zgodnie z wolą darczyńców, którzy nam zaufali! Wierzymy, że przyświecająca nam zasada maksymalnej przejrzystości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy przysporzy nam wielu zwolenników i darczyńców - dzięki nim będziemy mogli osiągnąć postawione cele.

Darowiznę pieniężną można wpłacić na rachunek Fundacji WSPINKA prowadzony w Volkswagen Bank Polska S.A.

Numer rachunku:

36 2130 0004 2001 0490 3092 0001

Skorzystaj z bezpośredniego kanału płatności:

Darowizna

Dotpay