Pomóż

W obecnej chwili środki na realizacje celów statutowych Fundacji pochodzą głównie z darowizn. Posiadany przez WSPINKĘ status Organizacji Pożytku Publicznego daje możliwość przekazywania 1% podatku na jej konto. W przyszłości planujemy zdobywać środki z funduszy publicznych w tym unijnych oraz przeprowadzając zbiórki publiczne.

Ale dróg pomocy Fundacji jest o wiele więcej - bez pieniędzy też możesz pomóc. Chętnie współpracujemy z wolontariuszami przy realizacji różnorodnych projektów, oprócz pracy możesz podarować nam pomysł związany z działalnością WSPINKI lub po prostu rozpowszechniać informacje o nas.

Jeden procent podatku

Przywilej otrzymywania 1,5 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki daje status Organizacji Pożytku Publicznego, jest dla nas szansą na realizację wielu celów statutowych.

Aby łatwo wypełnić odpowiedni formularz PIT i równocześnie przekazać 1,5% za 2022 rok można skorzystać z dostępnego on-line programu e-pity.

Cel szczegółowy OPP

Nawet najmniejsza przekazana kwota to pomoc, jakiej może udzielić każdy, dokonujący rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Dlatego zachęcamy wszystkich popierających nasze działania do skorzystania z tej możliwości wsparcia Fundacji WSPINKA.

1,5% dla WSPINKI  KRS: 0000331588

Przeznaczasz na konkretny cel?

Każdy podatnik składający deklarację PIT, może zadeklarować szczegółowy cel, na który przeznacza swój odpis 1,5 procenta. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości - pozwoli nam to lepiej wydatkować otrzymane z tego tytułu środki!

Jak wypełnić deklarację PIT?

Dla tych z Was, którzy chcą wypełnić rocznego PITa ręcznie, poniżej podajemy garść pomocnych informacji.

Jeżeli chcemy przekazać 1,5% naszego podatku wskazanej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego wypełniamy odpowiednie pola znajdujące się na końcu każdej deklaracji PIT.
W polu "Numer KRS" wpisujemy numer 0000331588 a w odpowiednim polu obok podajemy sumę jaka wynika z obliczenia 1,5% podatku, zgodnie z wytycznymi w formularzu PIT.

Darowizna

Gliniane skarbonki - świnki.

 Każda złotówka jest ważna i każda zostanie przez nas jak najlepiej wykorzystana!

Pamiętaj - kwotę wpłaconej darowiznę możesz odliczyć od dochodu, pomniejszając tym samym podatek dochodowy do zapłaty!

Sczegółowe informacje na temat zasad rozliczania darowizn na cele pożytku publicznego można znaleźć na stronie poradnik.ngo.pl/darowizny.

Wsparcia finansowego można udzielić nam w różny sposób: poprzez darowiznę, datek czy zadeklarowanie w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym przekazania jednego procenta podatku na nasze konto. Zobowiązujemy się, w ramach statutowych działań prowadzonych przez Fundację WSPINKA, spożytkować przekazane nam środki rzetelnie i zgodnie z wolą darczyńców, którzy nam zaufali! Wierzymy, że przyświecająca nam zasada maksymalnej przejrzystości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy przysporzy nam wielu zwolenników i darczyńców - dzięki nim będziemy mogli osiągnąć postawione cele.

Darowiznę pieniężną można wpłacić na rachunek Fundacji WSPINKA prowadzony w Volkswagen Bank Polska S.A.

Numer rachunku:

36 2130 0004 2001 0490 3092 0001

Skorzystaj z bezpośredniego kanału płatności:

Darowizna

Dotpay