Czy ZPKWŚ zgodził się na szkolenia ekiperskie PZA w 2014 roku?