Skarga na bezczynność PZA w sprawie nieudostępnienia umów zawartych z Włodzimierzem Porębskim