Koszty, wykonawcy oraz konsultacje Tatrzańskiego Parku Narodowego związane z ESR - EKWT