Użyczenie terenu

Wszystkie działania, które doprowadziły do uzyskania formalnego dostępu do większości terenu kamieniołomu pod św. Benedyktem (zwanym przez wspinaczy Krzemionki), prowadził wolontarystycznie, pokrywając wszelkie koszty z własnych prywatnych środków Prezes Zarządu - Mateusz Paradowski.

Poniżej prezentujemy relację z przebiegu wydarzeń i działań zakończonych podpisaniem umowy użyczenia przez Fundację WSPINKA, autorstwa Mateusza.

Zainspirowany komentarzem Pana Włodzimierza Porębskiego (dyrektora operacyjnego IŚW NS oraz pełnomocnika PZA), postanowiłem uzupełnić relację o kilka faktów, które zdecydowanie przeczą niektórym tezom zawartym w jego wypowiedzi. Uzupełnienia te wprowadzone w dniu 27 października 2012r. przedstawiam kolorem niebieskim, natomiast o moich prywatnych wrażeniach i osobistych refleksjach wywołanych tymże komentarzem można przeczytać w dziale NOWOŚCI.

Druga połowa 2010 roku

Zaczęło się od kilku wizyt w Zarządzie Dzielnicy Podgórze, w Wydziale Geodezji oraz Biurze Planowania Przestrzennego w celu rozpoznania formalnych możliwości uprawiania wspinaczki na skałkach dawnego kamieniołomu przy ul. Redemptorystów. Pomysł spotkał się z przychylnością Zarządu Dzielnicy, złożyłem więc pismo z prośbą o zaopiniowanie przez Zarząd Dzielnicy koncepcji zagospodarowania działki nr 400/2 obr. 12. W związku z wyborami samorządowymi i zmianami w Radzie i Zarządzie Dzielnicy pismo nie doczekało się odpowiedzi. Równocześnie skierowałem do Urzędu Miasta Krakowa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie określenia wymagań formalno-prawnych, jakie powinny zostać spełnione w celu realizacji powyższego przedsięwzięcia. Do Fundacji wpłynęło kilka pism z odpowiedzią od różnych wydziałów Urzędu Miasta, które wyjaśniły niejasności w kwestii możliwych form postępowania administracyjnego.

Pierwsza połowa 2011 roku

W czasie wizyty w Zarządzie Infrastruktury Sportowej uzyskałem informację, iż o użyczenie działki nr 400/2 ubiega się Stowarzyszenie Centrum Wychodzenia z Uzależnień Cywilizacyjnych "San Clemente". Skontaktowałem się z o. dr Andrzejem Kukłą z Parafii Redemptorystów i uzgodniłem w czasie kilku spotkań wstępne zasady współpracy przy zagospodarowaniu terenu kamieniołomu przy ul. Redemptorystów (dla o. Andrzeja skałki stanowiły potencjalny problem związany z bezpieczeństwem). Przy okazji pobytu w ZIS-ie okazało się, że do tej pory nikt nie prowadził żadnych działań zmierzających do umożliwienia uprawiania wspinaczki na skałkach w kamieniołomie przy ul. Limanowskiego - czyli tzw. Krzemionek. Informacje te potwierdziłem również w Wydziale Skarbu Urzędu Miasta Krakowa.

Rozpatrywanie wniosku Stowarzyszenia "San Clemente" o użyczenie działki 400/2 zostało wstrzymane z powodów braków formalnych (prawdopodobnie do dzisiaj wniosek nie doczekał się pozytywnego rozstrzygnięcia wobec negatywnego zaopiniowania przez niektóre wydziały UM Krakowa).

Sierpień 2011 roku

Złożyłem wniosek o użyczenie działki nr 430/4 w obrębie 13, położonej w Krakowie przy ul. Limanowskiego, na terenie której znajduje się większa część muru skalnego Krzemionek. Poprzedzone było to wizytami w Wydziale Geodezji w celu uzyskania kopii mapy geodezyjnej, niezbędnej do wykonania projektu koncepcji zagospodarowania działki 430/4. Stosunkowo szybko wniosek uzyskał akceptację we wszystkich zainteresowanych wydziałach UM Krakowa. Niestety, 14 października 2011 roku Biuro Planowania Przestrzennego przystąpiło do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Wzgórza Lasoty i wydało opinię wstrzymującą procedowanie wniosku do czasu sporządzenia planu.

 

Grudzień 2011 roku

Zarząd Infrastruktury Sportowej raz jeszcze skierował pismo do Biura Planowania Przestrzennego z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy. Było to w mojej opinii podyktowane sporym entuzjazmem ze strony pracowników ZIS-u dla przedstawionego przez Fundację WSPINKA pomysłu zagospodarowania Krzemionek. BPP odpowiedziało i wyjaśniło, że wstrzymanie wydania przez nich pozytywnej opinii w sprawie wniosku WSPINKI, będzie trwało jedynie do sporządzenia projektu planu ZP, tj. do około maja 2012r. 

Pod koniec grudnia dowiedziałem się w ZIS-ie o złożeniu przez Polski Związek Alpinizmu wniosku o udostępnienie tej samej działki.

 

Styczeń 2012 roku

Skontaktował się ze mną telefonicznie Piotr Xięski - Wiceprezes Zarządu PZA - informując, iż na podstawie pisma, które otrzymał Polski Związek Alpinizmu od Zakładu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Fundacja WSPINKA oraz PZA powinny nawiązać współpracę przy uzyskaniu dostępu do terenu Krzemionek i następnie ich zagospodarowania. Poprosiłem o przesłanie pocztą elektroniczną informacji, o których rozmawialiśmy tak, aby wszystkie osoby z Zarządu WSPINKI mogły się z nimi zapoznać. 15 stycznia Fundacja otrzymała wiadomość, na którą odpowiedziałem w imieniu Zarządu tydzień później. W treści podziękowałem za propozycję współpracy i poprosiłem o opóźnienie planów spotkania z powodu niemożności wzięcia udziału w spotkaniu przez członka Rady Fundacji WSPINKA.

 

Marzec 2012 roku

Na wiadomość przesłaną przez Piotra Xięskiego w dniu 5 marca, ponawiającą propozycję spotkania, odpowiedzi pocztą e-mail udzieliłem wraz z Krystianem Buczakiem - Członkiem Zarządu w dniu 16 marca, przepraszając równocześnie za opóźnienie. Dalsza korespondencja urwała się i nie otrzymaliśmy konkretnych propozycji ze strony PZA.

 

Kwiecień 2012 roku

W dniu 3 kwietnia WSPINKA otrzymała wiadomość e-mail od Pana Włodzimierza Porębskiego wraz z dołączoną kopią pisma skierowanego przez niego do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Z treści pisma wynikało m. in. jakoby Pan Włodzimierz Porębski reprezentował Fundację WSPINKA, co nie ukrywam wprawiło w osłupienie zarówno mnie, jak i pozostałych członków Zarządu, a także Rady Fundacji WSPINKA. Ponieważ było to niezgodne z zapisami w rejestrze KRS dotyczącymi Fundacji, zaś Pan Włodzimierz Porębski nigdy nie otrzymał, od umocowanych do dokonania takiej czynności osób, pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji WSPINKA, złożyłem w dniu 16 kwietnia stosowne oświadczenie do ZBK.

W dniu 21 kwietnia doszło do nieplanowanego wcześniej spotkania z Panem Włodzimierzem Porębskim, w czasie akcji sprzątania Doliny Będkowskiej. Nasza komunikacja werbalna była niezwykle skromna z uwagi na to iż Pan Włodzimierz Porębski zbierał śmieci w innej grupie niż ja i ograniczyła się do przywitania przeze mnie Pana Włodzimierza Porębskiego na początku sprzątania (okolice Łabajowej w otoczeniu kilkunastu osób) oraz wymiany kilku zdań w czasie zakończenia sprzątania na polanie pod Sokolicą w otoczeniu kilkudziesięciu osób:

- Pan Włodzimierz Porębski przekazał mi informację, iż nazbierał jeden worek śmieci i zostawił go przy drodze oraz wyraził obawę czy zostanie tenże worek zabrany w tym samym dniu przez firmę usuwającą śmieci,

- rozwiałem obawy Pana Włodzimierza Porębskiego związane z losem worka ze śmieciami,

- Pan Włodzimierz Porębski poinformował mnie o złożeniu przez niego pisma w sprawie Krzemionek do ZBK,

- odpowiedziałem Panu Włodzimierzowi Porębskiemu, że dla mnie najważniejsze jest aby sprawę dostępu do Krzemionek załatwić z pozytywnym skutkiem.

- pożegnałem go i podziękowałem za wzięcie udziału w akcji sprzątania.

 

Maj 2012 roku

W sprawie Krzemionek i ewentualnej współpracy z PZA skontaktował się ze mną telefonicznie Wojciech Słowakiewicz i poprosił o przesłanie mu dotychczasowej korespondencji pomiędzy WSPINKĄ a Piotrem Xięskim oraz Panem Porębskim. Pomimo zdziwienia przesłałem mu całość korespondencji, licząc na wyjaśnienie skandalicznego zachowania Pana Porębskiego. Moje zaskoczenie wynikało z faktu ewidentnego braku komunikacji pomiędzy osobami z IŚW Nasze Skały, kontaktującymi się z Fundacją WSPINKA. Krótka korespondencja e-mailowa zakończyła się moją wiadomością wysłaną 2 czerwca, w której proponowałem nieodległy termin spotkania w sprawie Krzemionek. W odpowiedzi z dnia 12 czerwca otrzymałem wiadomość, w której Wojciech Słowakiewicz odłożył ustalenie terminu spotkania aby cyt. „poczekać do jakiś konkretów, tzn. do rzetelnej propozycji Rady NS”. Propozycja takowa nigdy się nie pojawiła i do proponowanego przeze mnie spotkania nie doszło a korespondencja z Wojciechem Słowakiewiczem nie znalazła kontynuacji.

 

Czerwiec 2012 roku

W związku z przedłużającą się procedurą tworzenia projektu zagospodarowania przestrzennego odwiedziłem Biuro Planowania Przestrzennego, aby dowiedzieć się, jak idą prace i kiedy można spodziewać się realnego terminu zakończenia tworzenia projektu. Uzyskane informacje nie były optymistyczne i mówiły o wrześniu. Przy okazji złożyłem wniosek o uwzględnienie przy tworzeniu planu możliwości zagospodarowania kamieniołomu przy ul. Limanowskiego na cele uprawiania wspinaczki (zgodnie z koncepcją zawartą we wniosku o użyczenie). Wniosek WSPINKI o użyczenie już wcześniej został przekazany przez ZIS do BPP na etapie opiniowania międzywydziałowego założeń do projektu PZP.

20 czerwca Fundacja otrzymała wiadomość e-mail od Piotra Xięskiego z propozycją złożenia wspólnego wniosku o udostępnienie Krzemionek, które to pismo miało zostać złożone do ZIS-u. Odpowiedziałem następnego dnia przesyłając wiadomość e-mail i równocześnie podziękowałem za złożoną propozycję. Formalna odpowiedź została wysłana do Piotra Xięskiego 30 czerwca w formie wiadomości e-mail, zawierała stanowisko Zarządu Fundacji WSPINKA dotyczące przesłanej przez PZA propozycji wspólnego wystąpienia w sprawie wspinania na Krzemionkach. Równocześnie zwróciliśmy się o konkretne dokumenty związane z przesłaną propozycją (m.in. polisę OC i dokument potwierdzający zobowiązanie KW Kraków do opieki nad terenem, o czym zapewniało PZA) oraz o wyjaśnienia dotyczące zachowania Pana Włodzimierza Porębskiego. Nasze pismo pozostało bez odpowiedzi.

28 czerwca Polski Związek Alpinizmu złożył pismo sygnowane przez Pana Włodzimierza Porębskiego - Pełnomocnika PZA, zawierające ponowny wniosek o udostępnienie dla wspinaczki skalnej działek 430/4 oraz 569/13 obr. 13.

 

Sierpień 2012 roku

6 sierpnia Zarząd Budynków Komunalnych kieruje do Polskiego Związku Alpinizmu pismo, w którym nie wyraża zgody na udostępnienie działki nr 569/13 dla wspinaczki skalnej (sektory Niski Mur i Esteci). Do dnia dzisiejszego (tj. 17.10.2012r.) PZA za pośrednictwem witryny naszeskaly.pl informuje, iż na terenie Krzemionek wspinanie jest dozwolone...

 

Październik 2012 roku

9 października w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, reprezentując Fundację WSPINKA, podpisałem umowę użyczenia części działki 430/4 obr. 13. Tym samym, po wielu latach, udało się uzyskać formalny dostęp do ściany skalnej Krzemionek w części za szkołą i zgodę na uprawianie na niej wspinaczki.

10 października spotkałem się z Panią mgr Bożeną Skowronek – dyrektor pobliskiego Gimnazjum nr 35 i przedstawiłem jej ogólne plany Fundacji WSPINKA dotyczące zagospodarowania przyległego do szkoły terenu oraz podjęcia współpracy w zakresie stworzenia sekcji wspinaczkowej dla uczniów. Spotkało się to z pozytywnym odbiorem Pani Dyrektor.

W koordynacji z ZIS-em podjąłem działania mające na celu uzyskania zgody na uprawianie wspinaczki na ścianach Niskiego Muru i Estetów.

Listopad 2012

W związku z zakazem wspinania w sektorach Niski Mur i Esteci, wydanym przez ZBK (pismo z dnia 6 sierpnia) w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie tego terenu, złożony przez  IŚW Nasze Skały oraz Polski Związek Alpinizmu, który to zakaz był motywowany względami związanymi z ochroną fortu nr 31 św. Benedykt (wpisanego do rejestru zabytków) oraz jego otoczenia, złożyłem do Miejskiego Konserwatora Zabytków (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Oddział Ochrony Zabytków) wniosek z prośbą o wydanie opinii dotyczącej możliwości zagospodarowania ścian byłego kamieniołomu (działki 569/13, 430/4, 432/1 i 430/10 obr. 13) na cele uprawiania wspinaczki. Złożenie pisma poprzedzone było spotkaniem z pracownikiem OOZ Panem Michałem Szkołą oraz przeprowadzeniem wizji lokalnej ścian skalnych i ich najbliższego otoczenia. Przy okazji uzyskałem informację, że czynione są starania aby zachowany fragment muru byłego getta, przylegającego do ściany Estetów, został wpisany do rejestru zabytków (co zakończyło się powodzeniem i w następnym roku mur getta został objęty pełną ochroną konserwatorską).

Wolontariusze Fundacji WSPINKI przeprowadzają szczegółowe pomiary geodezyjne, w celu dokładnego zlokalizowania w terenie i zamieszczeniu na mapie zasadniczej położenia podstawy i szczytu ścian skalnych byłego kamieniołomu.

Na terenie działki nr 430/4 WSPINKA przeprowadza "terenową" część szkoleń z zakresu instalacji punktów asekuracyjnych na drogach wspinaczkowych dla przyszłych i obecnych wolontariuszy.

 

Grudzień 2012

Oddział Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa wydaje pozytywną opinię oraz zwraca się o wydanie opinii w tej samej sprawie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pismem z dnia 19 grudnia 2012r.

 

Styczeń 2013

Na moją prośbę ZIS kieruje pismo do ZIKiT w celu skonsultowania możliwości naprawy ciągu komunikacyjnego od ulicy Rękawka do planowanego wejścia na teren przyległy do ścian skalnych za budynkiem Gimnazjum nr 35, tak aby zapewnić nieograniczony i powszechny dostęp do tego terenu. ZIKiT w piśmie z dnia 23 stycznia 2013r. wyraża przychylną opinię oraz formułuje wskazania co do sposobu przeprowadzenia prac.

 

Luty 2013

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje, ku mojemu zaskoczeniu (zwłaszcza w zakresie argumentacji), negatywną opinię w sprawie możliwości uprawiania wspinaczki oraz zagospodarowania działki nr 569/13 na ten cel w piśmie z dnia 13 lutego 2013r. Ponieważ w najbliższym czasie planowane było wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Stare Podgórze - Wzgórze Lasoty", postanowiłem prowadzić dalsze działania, mające na celu zniesienie zakazu wspinaczki na ścianach Niskiego Muru oraz Estetów, poprzez złożenie uwag do projektu w ramach procedury konsultacji społecznych.

 

Marzec 2013

Złożyłem pismo z uwagami do projektu MPZP. Okazało się, że wystawiony do wglądu projekt, uwzględnia planowane przez WSPINKĘ zagospodarowanie terenu kamieniołomu św. Benedykta na cele m. in. wspinaczkowe i przedstawione w piśmie z czerwca 2012r. Jedynie rejon sektora Kwachy nie został uwzględniony wspinaczkowo.

Dużym zaskoczeniem był też fakt, że Fundacja WSPINKA jako jedyny podmiot złożyła uwagi mające na celu "zalegalizowanie" wspinania na terenie Krzemionek. Jest to bardzo dziwne w świetle wcześniejszej aktywności działaczy PZA oraz IŚW NS. Zabrakło też, co smuci najbardziej, innych organizacji pozarządowych takich jak choćby kilka klubów wysokogórskich czy wspinaczkowych mających swoje siedziby w Krakowie. Liczni natomiast byli przeciwnicy wspinania w tym rejonie - na całe szczęście ich uwagi nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Majchrowskiego.

 

Maj 2013

Prezydent Miasta Krakowa rozpatrzył uwagi złożone do projektu MPZP w dniu 10 maja.

 

Lipiec 2013

17 lipca w uzgodnieniu z pracownikami ZIS-u złożyłem wniosek o nieodpłatne użyczenie obszaru obejmującego części działek nr 432/1, 430/1, 430/10 i 569/13 w obrębie 13, położonych w Krakowie przy ul. Limanowskiego. Przedmiotem tego wniosku było uzyskania tytułu prawnego przez Fundację WSPINKA do całego muru skalnego byłego kamieniołomu pod św. Benedyktem oraz terenów u jego podnóża a także powyżej w celu uzyskania formalnej możliwości zagospodarowania tego terenu wraz z wyeliminowaniem zagrożeń związanych ze spadającymi kamieniami i fragmentami skał i w konsekwencji udostępnienia Krzemionek bez jakichkolwiek ograniczeń na cele rekreacyjno-sportowe.

 

Sierpień 2013

Do Fundacji wpływa pismo od Zarządu Infrastruktury Sportowej informujące o rozpoczęciu procedowania wniosku o użyczenie oraz o pozostawaniu w trwałym zarządzie Gimnazjum nr 35 im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie działki nr 432/1 obr. 13 Podgórze.

Wrzesień 2013

Składam w dniu 30 września wniosek o użyczenie części działki nr 432/1 obr. 13, skierowany do Pani mgr Bożeny Skowronek - Dyrektor Gimnazjum nr 35 w Krakowie. Jest to część terenu za szkołą od starego murku do granicy działki nr 430/4, którą WSPINKA posiada już w użyczeniu. Na terenie, którego dotyczy wniosek, planowane jest wykonanie ogrodzenia, komunikacji pomiędzy terenem szkoły a projektowanym parkiem, uporządkowania zieleni a także, co najważniejsze, dojścia pieszym ciągiem komunikacyjnym od ul. Rękawka do ścian skalnych.

Listopad 2013

Rada Miasta Krakowa 20 listopada przyjęła uchwałę w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Stare Podgórze - Wzgórze Lasoty". Tego samego dnia zapadła uchwała nr XC/1326/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Jest duży sukces i pojawiła się realna szansa na uzyskanie dostępu do całego terenu wspinaczkowego Krzemionek.

Grudzień 2013

18 grudnia zaczął obowiązywać MPZP dla obszaru "Stare Podgórze - Wzgórze Lasoty". Pracownicy ZIS-u przekazali mi informację, że wszelkie formalności wymagane do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o użyczenie z dnia 17 lipca 2013r. zostały spełnione, jednakże z uwagi na negatywną opinię wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, co do możliwości uprawiania wspinaczki na terenie działki nr 569/13 (uzyskaną w konsekwencji zakazu wydanego przez Zarząd Budynków Komunalnych po rozpatrzeniu wniosku o udostępnienie terenu, złożonego przez PZA i IŚW "Nasze Skały"), w ewentualnej umowie użyczenia to ograniczenie będzie musiało zostać utrzymane. W standardowej procedurze ani ZBK ani WKOZ nie brały by udziału w rozpatrywaniu ww. wniosku Fundacji WSPINKA i ich opinie nie miałyby wpływu na warunki użyczenia. Ponieważ takie rozwiązanie nie było dla mnie satysfakcjonujące, poprosiłem aby Zarząd Infrastruktury Sportowej podjął "polemikę" w przedmiotowej sprawie z Wojewódzkim Konserwatorem, tym bardziej, że opinia przez niego wydana, była sprzeczna z obowiązującym już wtedy MPZP. W dniu 23 grudnia ZIS kieruje do WKOZ pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Styczeń 2014

13 stycznia w Gimnazjum nr 35 im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie przy ul. Limanowskiego podpisuję umowę użyczenia części nieruchomości gruntowej nr 423/1 na okres 3 lat.

Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków odpowiada pismem z dnia 20 stycznia na prośbę ZIS i zmienia swoją opinię. Jest zgoda na wspinanie na Estetach i Niskim Murze!

Luty 2014

24 lutego Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podpisuje zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. B. Limanowskiego i ul. Rękawka na rzecz Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”.

Marzec 2014

Trwająca ponad dwa i pół roku "epopeja" o uzyskanie formalnego dostępu do największego obecnie rejonu wspinaczkowego w Krakowie oraz uzyskania zgody na zagospodarowanie go w celach wspinaczkowych, zakończyła się 5 marca 2014 roku. W tym dniu, w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej podpisałem umowę użyczenia na czas nieoznaczony części działek nr 430/1, nr 430/10 oraz nr 569/13.