Ważne informacje

W obecnym stanie wspinaczka na Krzemionkach jak również przebywanie bezpośrednio pod ścianami skalnymi, zagraża życiu i zdrowiu z uwagi na możliwość samoistnego spadania kamieni oraz fragmentów skał. Zagrożenie dotyczy nie tylko wspinaczy ale także osób postronnych (szczególnie dzieci na placu zabaw), które mogą doznać obrażeń od skał i kamieni strąconych w czasie wspinania.

Podobnie stan punktów asekuracyjnych na większości dróg jest tragiczny i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do asekurowania się.

Skorodowane żebrówki na Krzemionkach
Zardzewiałe żebrówki ...
Skorodowana plakietka na Krzemionkach
... i skorodowana plakietka na Krzemionkach
 
APELUJEMY O POWSTRZYMANIE SIĘ OD WSPINANIA DO CZASU PRZEPROWADZENIA PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH ORAZ RENOWACJI ASEKURACJI.

Mur getta oddzielający sektory przy placu zabaw oraz za szkołą jest wpisany do rejestru zabytków i podlega prawnej ochronie. Jakiekolwiek uszkadzanie go jest formą wandalizmu podlegającą odpowiedzialności karnej.

Fragment zabytkowego muru getta
Fragment zabytkowego muru getta, przylegającego do Estetów

Nie wolno przechodzić przez mur getta ani w żaden sposób naruszać jego substancji.

JEŻELI JESTEŚ ŚWIADKIEM WANDALIZMU REAGUJ, INFORMUJĄC O TYM ZDARZENIU SŁUŻBY PORZĄDKOWE!