PZA

Spękane Skały na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra

Nowe zasady wspinaczki w kamiennogórskich rejonach

W dniu dzisiejszym w siedzibie Nadleśnictwa Kamienna Góra odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji WSPINKA i Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze z p.o. Nadleśniczego Panem Marcinem Fułatem. W jego trakcie uzgodniono m. in.

Uwaga na ringi na Lotnikach w Dolinie Kobylańskiej

Uwaga na ringi na Lotnikach w Dolinie Kobylańskiej

Otrzymaliśmy wiadomość o potencjalnym zagrożeniu związanym z możliwością wyrwania ringów, wklejonych na drodze Tenis w Porcie, która znajduje się na skale Lotniki w Dolinie Kobylańskiej.

Skarga na bezczynność MSiT w sprawie sprawozdań PZA

W skardze na bezczynność wskazaliśmy m. in.

Umowy Polskiego Związku Alpinizmu zawarte z osobami kierującymi bazą tatrzańską

29 sierpnia p. Marzena Szydłowska przesłała wiadomość w której poinformowała, że w związku z okresem urlopowym PZA ustosunkuje się do wniosku w przeciągu dwóch miesięcy.

Dokumenty związane z działaniami dostępowymi IŚW Nasze Skały PZA

W sieci Internet można znaleźć informację o prowadzonych działaniach w 52 rejonach wspinaczkowych w Polsce. Skierowaliśmy do Polskiego Związku Alpinizmu wniosek w tej sprawie.

Skarga na działanie biegłego rewidenta

Mateusz Paradowski - redaktor naczelny serwisu przesłał pismo do KIBR po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielem Biura Rzecznika Dyscyplinarnego.

Do Delegatów XIX Walnego Zjazdu Polskiego Związku Alpinizmu

Do Delegatów XIX Walnego Zjazdu Polskiego Związku Alpinizmu

W związku z nierzetelnymi informacjami dotyczącymi Fundacji WSPINKA zawartymi w sprawozdaniu z działalności Polskiego Związku Alpinizmu w latach 2013 – 2016, przedstawionego przez Zarząd PZA, informujemy:

Regulamin Zarządu, opinia biegłego rewidenta dotycząca 2013 r. i protokoły posiedzeń Zarządu PZA

Skierowaliśmy do PZA wniosek o udostępnienie następujących informacji:

Dokumenty związane ze sprawozdaniem PZA za rok 2014

Zwróciliśmy się o kopie następujących dokumentów oraz zadaliśmy pytanie:

Czy ZPKWŚ zgodził się na szkolenia ekiperskie PZA w 2014 roku?

Kwestie dotyczące działań Polskiego Związku Alpinizmu związanych ze szkoleniami ekiperskimi w 2014 roku wzbudziły sporo kontrowersji. Za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu i stażu odpowiadał Piotr Drobot.

Dokumenty związane ze szkoleniami ekiperskimi PZA w 2014 roku

Zwróciliśmy się z wnioskiem do Polskiego Związku Alpinizmu o udostęnienie następujących informacji publicznych:

Skarga na bezczynność PZA w sprawie BIP

W dniu 27 listopada do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skierowaliśmy za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego czyli PZA, skargę na bezczynność.

Gdzie jest BIP Polskiego Związku Alpinizmu?

Zwróciliśmy się do Polskiego Związku Alpinizmu z następującą prośbą:

Umowy i sprawozdania Polskiego Związku Alpinizmu

Poprosiliśmy o następujące informacje i kopie dokumentów:

Materiały informacyjne i punkty asekuracyjne w ramach zadań Związku Gmin Jurajskich

Zadaliśmy następujące pytania Związkowi Gmin Jurajskich:

Zadania realizowane przez Związek Gmin Jurajskich we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu

Za pośrednictwem systemu e-puap złożyliśmy w UMWŚ wniosek o udostępnienie następujących informacji publicznych:

Odpowiedź do W. Porębskiego - DO IŚW NS PZA oraz Zarządu PZA

Odpowiedź do W. Porębskiego - DO IŚW NS PZA oraz Zarządu PZA

Do Włodzimierza Porębskiego – Dyrektora Operacyjnego Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” Polskiego Związku Alpinizmu oraz Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu.

 

Plagiat skałoplanu Skału Miłosnej z serwisu wspinka.org

Plagiat wspinaczkowy za unijne pieniądze w prokuraturze

Na początku 2015 roku wydana została przez Województwo Śląskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego publikacja pt. "Przewodnik dla wspinaczy". Wydawnictwo to było jednym z wielu elementów dużego projektu pn.

Oficjalne pisma PZA w sprawie Fiali oraz Wzgórza 502

Na forum wspinaczkowym znaleźliśmy emocjonalną wypowiedź Wiceprezesa PZA dr Miłosza Jodłowskiego, w której pisze on na temat działalności IŚW Naszych Skał PZA oraz współpracy z KW Kraków, związanymi z problemem dewastacji dróg wspin

Poważne zagrożenie na drodze Zenek Blues

Poważne zagrożenie na drodze Zenek Blues

Otrzymaliśmy dwa zgłoszenia zagrożenia na drodze Zenek Blues VI+ znajdującej się na Wielkim Murze w rejonie Góry Birów.

Uwaga na ruszający się ring stanowiskowy na Sokolicy

Uwaga na ruszający się ring stanowiskowy na Sokolicy

Otrzymaliśmy za pośrednictwem formularza zgłoszenia zagrożeń na drogach wspinaczkowych, informacje o ruszającym się ringu zjazdowym na drodze Lewy Komin na Sokolicy w Dolinie Będkowskiej. Niebezpieczny punkt asekuracyjny znajduje się na 2 wyciągu.

Spotkanie dyskusyjne - drogi na własnej asekuracji

Spotkanie dyskusyjne - drogi na własnej asekuracji

Fundacja WSPINKA otrzymała zaproszenie od Olgi Kosek reprezentującej KWSk PZA do wzięcia udziału w spotkaniu dyskusyjnym dotyczącym dróg na własnej asekuracji w rejonie Jury Południowej. Dyskusja będzie się toczyć w dniu dzisiejszym w siedzibie Klubu Wysokogórskiego Kraków.

Oświadczenie Zarządu Fundacji WSPINKA

Oświadczenie Zarządu Fundacji WSPINKA

w sprawie listu otwartego IŚW „Nasze Skały” do Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”.

 

List otwarty do Pana Janusza Onyszkiewicza

Treść listu otwartego skierowanego do Pana Janusza Onyszkiewicza - Prezesa Polskiego Związku Alpinizmu, w związku z bulwersującą wypowiedzią Pana Włodzimierza Porębskiego - pracownika PZA i Dyrektora Operacyjnego IŚW "Nasze Skały"

Obijać albo nie być

Ostatnie wydarzenia związane ze sprawą Przemka Rostka "Stefana" ujawniły między innymi brak powszechnie akceptowanych ustaleń i rekomendacji dotyczących standardów wyposażania dróg w stałą asekurację.

Stanowisko w sprawie pozbawienia Przemysława Rostka uprawnień Ekipera PZA

W związku z zarzutami Polskiego Związku Alpinizmu sformułowanymi w stosunku do Przemysława Rostka, Zarząd Fundacji WSPINKA pragnie poinformować co następuje: