Zadania realizowane przez Związek Gmin Jurajskich we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu