Włodzimierz Porębski

WSPINKA otrzymała 1.200 zł od Włodzimierza Porębskiego w ramach zawartej ugody sądowej

Na konto Fundacji WSPINKA wpłynęła kwota 1.200 zł, którą wpłacił w formie darowizny Pan Włodzimierz Porębski, pełniący funkcję Dyrektora Operacyjnego Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" Polskiego Związku Alpinizmu.

WSPINKA zawarła ugodę z Włodzimierzem Porębskim w sprawie jego wpisu na forum brytan.com.pl

28 kwietnia przed Sądem Okręgowym w Katowicach zawarta została ugoda pomiędzy Fundacją WSPINKA oraz Panem Włodzimierzem Porębskim, dotycząca sporu jaki wyniknął po publikacji w marcu 2013 roku przez Pana Porębskiego wpisu na forum serwisu brytan.com.pl.

Wniosek PZA, IŚW Nasze Skały o udostępnienie do wspinaczki skał rezerwatu Skamieniałe Miasto

Wniosek był rozpatrywany w trakcie posiedzenia Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w dniu 19 kwietnia 2012 r. i uzyskał negatywną opinię członków rady. W konsekwencji przedłożonego wniosku zostały sporządzone naukowe opracowania przez prof. dr hab.

Skarga na bezczynność PZA w sprawie nieudostępnienia umów zawartych z Włodzimierzem Porębskim

W dniu 12 stycznia 2016 r. do Fundacji WSPINKA wpłynęło pismo od pełnomocnika Polskiego Związku Alpinizmu adw. Mariusza Rypiny, zawierające odpowiedź na naszą skargę.

Umowy Polskiego Związku Alpinizmu zawarte z D.O. IŚW Nasze Skały Włodzimierzem Porębskim

Do PZA został skierowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej o następującej treści:

Skarga na bezczynność PZA w sprawie nieudostępnienia pełnomocnictw W. Porębskiego

W dniu 28 września 2016 r. do Fundacji WSPINKA wpłynęło pismo od pełnomocnika Polskiego Związku Alpinizmu adw. Mariusza Rypiny, zawierające odpowiedź na naszą skargę.

Ściana Muru Skwirczyńskiego, na której przebiega droga Eugenii-K

Historia o powstaniu drogi Eugenii-K

Poniżej przedstawiam bardzo krótką "historię" powstania drogi Eugenii-K na Murze Skwirczyńskiego w Dolinie Będkowskiej.

Czy Włodzimierz Porębski uzgodnił z UG Zabierzów dokumentację i instalację w Dolinie Kobylańskiej ?

Poprosiliśmy UG Zabierzów o przekazanie następujących informacji publicznych:

Czy Włodzimierz Porębski uzgodnił z UG Kroczyce dokumentację i instalację na skale Okiennik Wielki ?

Poprosiliśmy UG Kroczyce o przekazanie następujących informacji publicznych:

Do Delegatów XIX Walnego Zjazdu Polskiego Związku Alpinizmu

Do Delegatów XIX Walnego Zjazdu Polskiego Związku Alpinizmu

W związku z nierzetelnymi informacjami dotyczącymi Fundacji WSPINKA zawartymi w sprawozdaniu z działalności Polskiego Związku Alpinizmu w latach 2013 – 2016, przedstawionego przez Zarząd PZA, informujemy:

Odpowiedź do W. Porębskiego - DO IŚW NS PZA oraz Zarządu PZA

Odpowiedź do W. Porębskiego - DO IŚW NS PZA oraz Zarządu PZA

Do Włodzimierza Porębskiego – Dyrektora Operacyjnego Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” Polskiego Związku Alpinizmu oraz Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu.

 

Pełnomocnictwa Włodzimierza Porębskiego do reprezentowania PZA

W czasie pełnienia funkcji Dyrektora Operacyjnego Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały", pan Porębski podpisał sporo dokumentów jako pełnomocnik PZA. Oprócz tego sygnował także kilka umów dostępowych reprezentując ten podmiot.

Prace ekiperskie Włodzimierza Porębskiego w Dolinie Kobylańskiej oraz na Okienniku Wielkim

W dniu 10 września 2015 roku do Fundacji Kukuczki wysłany został wniosek o udostępnienie informacji publicznych dotyczących umów cywilnoprawnych, jakie zawarła Fundacja w Włodzimierzem Porębskim.