informacja publiczna

Skarga na bezczynność MSiT w sprawie sprawozdań PZA

W skardze na bezczynność wskazaliśmy m. in.

Koszty, wykonawcy oraz konsultacje Tatrzańskiego Parku Narodowego związane z ESR - EKWT

W związku z publikacją prasową pt. "Oświadczenie TPN w sprawie elektronicznej książki wyjść taternickich" w serwisie wspinanie.pl, poprosiliśmy Tatrzański Park Narodowy o odpowiedź na następujące pytania:

Umowy zawarte pomiędzy Tatrzańskim Parkiem Narodowym a Polskim Związkiem Alpinizmu

Zwróciliśmy się do Tatrzańskiego Parku Narodowego o udostępnienie kopii umów (wraz z ewentualnymi załącznikami) zawartych przez TPN z Polskim Związkiem Alpinizmu, dotyczących dzierżawy w latach 2010 - 2016 nieruchomości będących we władaniu lub będących własnością TPN tj. m. in.

Umowy Polskiego Związku Alpinizmu zawarte z D.O. IŚW Nasze Skały Włodzimierzem Porębskim

Do PZA został skierowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej o następującej treści:

Czy Włodzimierz Porębski uzgodnił z UG Zabierzów dokumentację i instalację w Dolinie Kobylańskiej ?

Poprosiliśmy UG Zabierzów o przekazanie następujących informacji publicznych:

Czy Włodzimierz Porębski uzgodnił z UG Kroczyce dokumentację i instalację na skale Okiennik Wielki ?

Poprosiliśmy UG Kroczyce o przekazanie następujących informacji publicznych:

Gdzie jest BIP Polskiego Związku Alpinizmu?

Zwróciliśmy się do Polskiego Związku Alpinizmu z następującą prośbą:

Pełnomocnictwa Włodzimierza Porębskiego do reprezentowania PZA

W czasie pełnienia funkcji Dyrektora Operacyjnego Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały", pan Porębski podpisał sporo dokumentów jako pełnomocnik PZA. Oprócz tego sygnował także kilka umów dostępowych reprezentując ten podmiot.

"Przewodniki dla wspinaczy" wydany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Strona ze stopką redakcyjną
Metryka wydawcy z "Przewodnnika dla wspinaczy" autorstwa W. Janeckiego

Poprosiliśmy o następujące dokumenty:

Dokumenty uzyskane w ramach programu "obywatelska WSPINKA"

Dokumenty uzyskane w ramach programu "obywatelska WSPINKA"

Rozpoczęliśmy publikowanie dokumentów jakie otrzymaliśmy od różnych instytucji i podmiotów w ramach złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Prace ekiperskie Włodzimierza Porębskiego w Dolinie Kobylańskiej oraz na Okienniku Wielkim

W dniu 10 września 2015 roku do Fundacji Kukuczki wysłany został wniosek o udostępnienie informacji publicznych dotyczących umów cywilnoprawnych, jakie zawarła Fundacja w Włodzimierzem Porębskim.

Oficjalne pisma PZA w sprawie Fiali oraz Wzgórza 502

Na forum wspinaczkowym znaleźliśmy emocjonalną wypowiedź Wiceprezesa PZA dr Miłosza Jodłowskiego, w której pisze on na temat działalności IŚW Naszych Skał PZA oraz współpracy z KW Kraków, związanymi z problemem dewastacji dróg wspin

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji  -  Mam to w BIPie!

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji - Mam to w BIPie!

Fundacja WSPINKA otrzymała prośbę o wzięcie udziału w akcji współorganizowanej przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka.

Mam to w BIPie!

Mam to w BIPie!

Celem akcji jest monitoring i rzecznictwo udostępniania w Biuletynach Informacji Publicznej dokumentów w formatach dostępnych także dla osób niewidzących.

obywatelska WSPINKA

Program "obywatelska WSPINKA" ma na celu realizowanie projektów społecznych dotyczących: