umowa o dzieło

Czy Włodzimierz Porębski uzgodnił z UG Zabierzów dokumentację i instalację w Dolinie Kobylańskiej ?

Poprosiliśmy UG Zabierzów o przekazanie następujących informacji publicznych:

Czy Włodzimierz Porębski uzgodnił z UG Kroczyce dokumentację i instalację na skale Okiennik Wielki ?

Poprosiliśmy UG Kroczyce o przekazanie następujących informacji publicznych:

Prace ekiperskie Włodzimierza Porębskiego w Dolinie Kobylańskiej oraz na Okienniku Wielkim

W dniu 10 września 2015 roku do Fundacji Kukuczki wysłany został wniosek o udostępnienie informacji publicznych dotyczących umów cywilnoprawnych, jakie zawarła Fundacja w Włodzimierzem Porębskim.