ekiper

Czy ZPKWŚ zgodził się na szkolenia ekiperskie PZA w 2014 roku?

Kwestie dotyczące działań Polskiego Związku Alpinizmu związanych ze szkoleniami ekiperskimi w 2014 roku wzbudziły sporo kontrowersji. Za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu i stażu odpowiadał Piotr Drobot.

Dokumenty związane ze szkoleniami ekiperskimi PZA w 2014 roku

Zwróciliśmy się z wnioskiem do Polskiego Związku Alpinizmu o udostęnienie następujących informacji publicznych:

Zadania realizowane przez Związek Gmin Jurajskich we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu

Za pośrednictwem systemu e-puap złożyliśmy w UMWŚ wniosek o udostępnienie następujących informacji publicznych:

Prace ekiperskie Włodzimierza Porębskiego w Dolinie Kobylańskiej oraz na Okienniku Wielkim

W dniu 10 września 2015 roku do Fundacji Kukuczki wysłany został wniosek o udostępnienie informacji publicznych dotyczących umów cywilnoprawnych, jakie zawarła Fundacja w Włodzimierzem Porębskim.

Obijać albo nie być

Ostatnie wydarzenia związane ze sprawą Przemka Rostka "Stefana" ujawniły między innymi brak powszechnie akceptowanych ustaleń i rekomendacji dotyczących standardów wyposażania dróg w stałą asekurację.

Stanowisko w sprawie pozbawienia Przemysława Rostka uprawnień Ekipera PZA

W związku z zarzutami Polskiego Związku Alpinizmu sformułowanymi w stosunku do Przemysława Rostka, Zarząd Fundacji WSPINKA pragnie poinformować co następuje: