małopolska

Logo: Województwo Małopolskie

Województwo Małopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego aktywnie wspiera wiele inicjatyw podmiotów pozarządowych. Fundacja WSPINKA korzysta ze wsparcia UMWM i realizuje powierzone zadania publiczne.

Zadanie publiczne "Małopolska Gościnna" zakończone!

Zakończyliśmy realizację zadania publicznego z dziedziny turystyki w Województwie Małopolskim.

Fundacja WSPINKA podpisała umowę użyczenia działki w Dolinie Będkowskiej

W dniu dzisiejszym Starosta Krakowski - Józef Krzyworzeka i Prezes Zarządu Fundacji WSPINKA - Mateusz Paradowski podpisali Umowę użyczenia działki nr 232 w obrębie Bębło.

Na konto WSPINKI wpłynęło 7.000 zł!

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania publicznego.