Zadanie publiczne w dziedzinie turystyki w 2011r. pn. "Małopolska gościnna"