Fundacja WSPINKA podpisała umowę użyczenia działki w Dolinie Będkowskiej