Projekty

W ramach autorskich programów wyznaczających i prezentujących główne kierunki naszych działań wspieramy realizację lub samodzielnie realizujemy różnorodne projekty. W tym dziale można znaleźć informacje o projektach już zakończonych oraz takich, które są w trakcie realizacji.

Sokolica w Dolinie Będkowskiej
Sokolica w Dolinie Będkowskiej

Jeżeli chcesz uzyskać naszą pomoc w urzeczywistnieniu własnego pomysłu związanego ze wspinaniem w Polsce przejrzyj informacje o naszych autorskich programach i złóż wniosek o dofinansowanie lub zgłoś chęć zostania wolontariuszem. Jeżeli Twój projekt nie mieści się w ramach tych programów poinformuj WSPINKĘ o swoich pomysłach - może zainspirujesz nas i podejmiemy nowe działania, by wspólnie wcielić je w życie!

Nowy projekt w Sudetach

Nowe drogi wspinaczkowe powstaną na skałkach w Rudawach Janowickich. W ramach programu Nowa WSPINKA Marcin Sasak uzyskał dofinansowanie projektu ekiperskiego. W Rudawach Janowickich powstanie niebawem kilkanaście łatwych dróg wspinaczkowych.

Mniszkowa w grupie Łabajowej w Dolinie Będkowskiej

Wspinaczka na Mniszkowej Mniszkowa znajdująca się w grupie skał wokół Jaskini Łabajowej na początku Doliny Będkowskiej została oczyszczona i przygotowana do wspinaczki w 2009r. przez Mateusza Paradowskiego. W pracach pomagali także wolontariusze a zakup materiałów do wykonania asekuracji zastał sfinansowany ze środków Fundacji WSPINKA w ramach progarmu nowa WSPINKA. Edyta na drodze Tajemnicza Kicha UWAGI Aktualne informacje na temat warunków wspinania się na skałach Grupy Łabajowej położonych na prywatnym terenie można znaleźć w dziale PROJEKTY. Zasady uprawiania wspinaczki na Łabajowej oraz wstępu na prywatny...

100%

Dolina Racławki - nowy rejon skałkowy

Racuch skała w Dolinie Racławki Stefan przyrządził pysznego Racucha! Przemek "Stefan" Rostek oraz Karol Tabor zakończyli eksplorację nowej skały w okolicach Racławic (gmina Jerzmanowice-Przeginia). Zakup kotew i kleju do obicia większości z nowopowstałych dróg został sfinansowany ze środków WSPINKI. Mamy nadzieję, że wspinanie po nowych drogach połączone z podziwianiem pięknych widoków dostarczy rzeszom wspinaczy mnóstwo radości. Skałoplan Racucha autorstwa Tomka Ślusarczyka dostępny jest w serwisie wspinanie.pl. Zapraszamy na pyszne wspinanie!

Reekiperacja w Rzędkowicach

Skały w Rzędkowicach Na skałach Mały Mur oraz Mnich w Rzędkowicach zostały wymienione stare punkty asekuracyjne na nowe oraz zainstalowane zostały stanowiska zjazdowe. Mały Mur w Rzędkowicach Prace były prowadzone od 2009 roku przez Roberta Guzika i Piotra Poloczka w ramach współpracy WSPINKI z Klubem Sportów Ekstremalnych JURA w Zawierciu. Fundacja dofinansowała w 80 % zakup kotew i klejów kwotą 1.487,40 zł w ramach programu bezpieczna WSPINKA. Mały Mur Zainstalowane zostały 40 punkty asekuracyjne i 5 stanowisk zjazdowych na 9 drogach wspinaczkowych. Na drodze Wypłyń na głębię miał miejsce spory obryw tak...

100%

Nowości na Kielichu w Lubinie

Opiekun Kielicha czyli Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie uzyskało dofinansowanie projektu mającego na celu powstanie kilku nowych dróg na wieży wspinaczkowej. Dzięki ofiarności niestrudzonego Jana Lisa zostały przeprowadzone prace, które rozszerzyły możliwości wspinania na jednym z najbardziej oryginalnych sztucznych obiektów w Polsce.

Skałki Czarnorzeckie i Kamień Leski

Leszek Bedrejczuk wraz ze swoim bratem Maćkiem (KW Rzeszów) rozpoczęli realizację nowych projektów ekiperskich w Czarnorzekach oraz na Kamieniu Leskim. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2010 roku.

Strony