Projekty

W ramach autorskich programów wyznaczających i prezentujących główne kierunki naszych działań wspieramy realizację lub samodzielnie realizujemy różnorodne projekty. W tym dziale można znaleźć informacje o projektach już zakończonych oraz takich, które są w trakcie realizacji.

Sokolica w Dolinie Będkowskiej
Sokolica w Dolinie Będkowskiej

Jeżeli chcesz uzyskać naszą pomoc w urzeczywistnieniu własnego pomysłu związanego ze wspinaniem w Polsce przejrzyj informacje o naszych autorskich programach i złóż wniosek o dofinansowanie lub zgłoś chęć zostania wolontariuszem. Jeżeli Twój projekt nie mieści się w ramach tych programów poinformuj WSPINKĘ o swoich pomysłach - może zainspirujesz nas i podejmiemy nowe działania, by wspólnie wcielić je w życie!

Bliskie spotkanie z Kapitanem Garliczką

Bliskie spotkanie z Kapitanem Garliczką Tylko 15 kilometrów od centrum Krakowa położony jest rejon skałkowy, który eksplorował Maciek Krzywda. Prace były prowadzone przez niego w 2009 roku a uzyskane dofinansowanie w ramach programu nowa WSPINKA w kwocie 1.022,79 zł, pozwoliło na wklejenie asekuracji na 12 nowych drogach wspinaczkowych. Wspinaczka na Centrum Wstydu Wszystkie prace związane z wykonaniem zarówno nowych dróg wspinaczkowych jak też publikacji na ich temat zostały przeprowadzone nieodpłatnie w ramach wolontariatu. UWAGI Działka wraz ze skałą Kaptan Garliczka należy do prywatnej właścicielki, która zgadza się na...

100%

Futerko w Dolinie Będkowskiej

Futerko w Dolinie Będkowskiej Dzięki pracom prowadzonym przez Dominika Jańca w Dolinie Będkowskiej można wspinać się na nowej skałce. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu nowa WSPINKA  i został zrealizowany w bieżącym roku. Skała zlokalizowana w tzw. Grupie M została nazwana Futerko i oferuje łatwe wspinanie w przedziale trudności od III do V.1 po 7 drogach. Wszystkie prace związane z wykonaniem nowych dróg wspinaczkowych jak też publikacji na ich temat zostały przeprowadzone nieodpłatnie w ramach wolontariatu. Koszty zakupu materiałów do zainstalowania stałej asekuracji zostały sfinansowane w ramach...

100%

Zadanie publiczne w dziedzinie turystyki w 2011r. pn. "Małopolska gościnna"

Fundacja WSPINKA otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.000 zł na realizację zadania publicznego "Jura markowym produktem turystyki aktywnej i specjalistycznej". Całkowita wartość realizowanego zadania to 8.913 zł a otrzymane wsparcie zostało udzielone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zadanie polega na wykonaniu nowych dróg wspinaczkowych wraz z zainstalowaniem kompletnej asekuracji i będzie realizowane do końca listopada 2011r. W związku z jego realizacją zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz podpisane niezbędne umowy cywilno-prawne. Szczegóły można...

Nowy projekt w Sudetach

Nowe drogi wspinaczkowe powstaną na skałkach w Rudawach Janowickich. W ramach programu Nowa WSPINKA Marcin Sasak uzyskał dofinansowanie projektu ekiperskiego. W Rudawach Janowickich powstanie niebawem kilkanaście łatwych dróg wspinaczkowych.

Mniszkowa w grupie Łabajowej w Dolinie Będkowskiej

Wspinaczka na Mniszkowej Mniszkowa znajdująca się w grupie skał wokół Jaskini Łabajowej na początku Doliny Będkowskiej została oczyszczona i przygotowana do wspinaczki w 2009r. przez Mateusza Paradowskiego. W pracach pomagali także wolontariusze a zakup materiałów do wykonania asekuracji zastał sfinansowany ze środków Fundacji WSPINKA w ramach progarmu nowa WSPINKA. Edyta na drodze Tajemnicza KichaUWAGI Aktualne informacje na temat warunków wspinania się na skałach Grupy Łabajowej położonych na prywatnym terenie można znaleźć w dziale PROJEKTY. Zasady uprawiania wspinaczki na Łabajowej oraz wstępu na prywatny...

100%

Dolina Racławki - nowy rejon skałkowy

Racuch skała w Dolinie Racławki Stefan przyrządził pysznego Racucha! Przemek "Stefan" Rostek oraz Karol Tabor zakończyli eksplorację nowej skały w okolicach Racławic (gmina Jerzmanowice-Przeginia). Zakup kotew i kleju do obicia większości z nowopowstałych dróg został sfinansowany ze środków WSPINKI. Mamy nadzieję, że wspinanie po nowych drogach połączone z podziwianiem pięknych widoków dostarczy rzeszom wspinaczy mnóstwo radości. Skałoplan Racucha autorstwa Tomka Ślusarczyka dostępny jest w serwisie wspinanie.pl. Zapraszamy na pyszne wspinanie!

Strony