Mniszkowa w grupie Łabajowej w Dolinie Będkowskiej