Projekty

W ramach autorskich programów wyznaczających i prezentujących główne kierunki naszych działań wspieramy realizację lub samodzielnie realizujemy różnorodne projekty. W tym dziale można znaleźć informacje o projektach już zakończonych oraz takich, które są w trakcie realizacji.

Sokolica w Dolinie Będkowskiej
Sokolica w Dolinie Będkowskiej

Jeżeli chcesz uzyskać naszą pomoc w urzeczywistnieniu własnego pomysłu związanego ze wspinaniem w Polsce przejrzyj informacje o naszych autorskich programach i złóż wniosek o dofinansowanie lub zgłoś chęć zostania wolontariuszem. Jeżeli Twój projekt nie mieści się w ramach tych programów poinformuj WSPINKĘ o swoich pomysłach - może zainspirujesz nas i podejmiemy nowe działania, by wspólnie wcielić je w życie!

Nowe drogi na Łabajowej

Nowe drogi na Łabajowej Tadeusz "Hazy" Sokołowski poprowadził zeszłoroczne projekty na Łabajowej. Drogi zostały wykonane przez Mateusza Paradowskiego i Tadeusza Sokołowskiego w ramach programu nowa WSPINKA a zakup niezbędnych materiałów sfinansowała Gmina Wielka Wieś. Nowe linie to: PeZetPeA o trudności VI- oraz Strasznie Szperasz wyceniona na VI. Zapraszamy do powtórzeń. Łabajowa i Mniszkowa cieszą się coraz większą popularnością. Przy okazji zostały także osadzone punkty asekuracyjne na kolejnych 3 łatwych drogach oraz na wariancie do drogi Kto daje i odbiera... pozwalającym wyjść drugim krótkim wyciągiem do...

100%

Tatry - Jaroniec

Jaroniec - wspinanie skałkowe w Tatrach Nowa asekuracja w najbardziej znanym ogródku skałkowym Tatr. Z inicjatywy Roberta Kidonia przeprowadzone zostały prace wymiany punktów asekuracyjnych na Jarońcu w rejonie Kościeliska. WSPINKA częściowo dofinansowała wymianę stanowisk zjazdowych na 11 istniejących drogach. Przy okazji zainstalowano także kilkanaście nowych przelotów.

Nowa WSPINKA w Lwówku Śląskim

Za sprawą Jana Lisa (KW Lubin) powstały 4 nowe drogi oraz trudny projekt w piaskowcowym rejonie skałkowym. Prace ekiperskie zostały przeprowadzone w nieczynnym kamieniołomie w Lwówku Śląskim oraz na pobliskich skałkach Szwajcarii Lwóweckiej i wymagały oprócz "odwiertów" przede wszystkim sporego sprzątania...! W realizacji projektu brali udział także inni członkowie Klubu Wysokogórskiego z Lubinia - Tomasz Kliś i Piotr Jaśkiewicz.

Strony