Projekty

W ramach autorskich programów wyznaczających i prezentujących główne kierunki naszych działań wspieramy realizację lub samodzielnie realizujemy różnorodne projekty. W tym dziale można znaleźć informacje o projektach już zakończonych oraz takich, które są w trakcie realizacji.

Sokolica w Dolinie Będkowskiej
Sokolica w Dolinie Będkowskiej

Jeżeli chcesz uzyskać naszą pomoc w urzeczywistnieniu własnego pomysłu związanego ze wspinaniem w Polsce przejrzyj informacje o naszych autorskich programach i złóż wniosek o dofinansowanie lub zgłoś chęć zostania wolontariuszem. Jeżeli Twój projekt nie mieści się w ramach tych programów poinformuj WSPINKĘ o swoich pomysłach - może zainspirujesz nas i podejmiemy nowe działania, by wspólnie wcielić je w życie!

Reekiperacja w Rzędkowicach

Skały w Rzędkowicach Na skałach Mały Mur oraz Mnich w Rzędkowicach zostały wymienione stare punkty asekuracyjne na nowe oraz zainstalowane zostały stanowiska zjazdowe. Mały Mur w Rzędkowicach Prace były prowadzone od 2009 roku przez Roberta Guzika i Piotra Poloczka w ramach współpracy WSPINKI z Klubem Sportów Ekstremalnych JURA w Zawierciu. Fundacja dofinansowała w 80 % zakup kotew i klejów kwotą 1.487,40 zł w ramach programu bezpieczna WSPINKA. Mały Mur Zainstalowane zostały 40 punkty asekuracyjne i 5 stanowisk zjazdowych na 9 drogach wspinaczkowych. Na drodze Wypłyń na głębię miał miejsce spory obryw tak więc...

100%

Nowości na Kielichu w Lubinie

Opiekun Kielicha czyli Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie uzyskało dofinansowanie projektu mającego na celu powstanie kilku nowych dróg na wieży wspinaczkowej. Dzięki ofiarności niestrudzonego Jana Lisa zostały przeprowadzone prace, które rozszerzyły możliwości wspinania na jednym z najbardziej oryginalnych sztucznych obiektów w Polsce.

Skałki Czarnorzeckie i Kamień Leski

Leszek Bedrejczuk wraz ze swoim bratem Maćkiem (KW Rzeszów) rozpoczęli realizację nowych projektów ekiperskich w Czarnorzekach oraz na Kamieniu Leskim. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2010 roku.

Nowe drogi na Łabajowej

Nowe drogi na Łabajowej Tadeusz "Hazy" Sokołowski poprowadził zeszłoroczne projekty na Łabajowej. Drogi zostały wykonane przez Mateusza Paradowskiego i Tadeusza Sokołowskiego w ramach programu nowa WSPINKA a zakup niezbędnych materiałów sfinansowała Gmina Wielka Wieś. Nowe linie to: PeZetPeA o trudności VI- oraz Strasznie Szperasz wyceniona na VI. Zapraszamy do powtórzeń. Łabajowa i Mniszkowa cieszą się coraz większą popularnością. Przy okazji zostały także osadzone punkty asekuracyjne na kolejnych 3 łatwych drogach oraz na wariancie do drogi Kto daje i odbiera... pozwalającym wyjść drugim krótkim wyciągiem do...

100%

Tatry - Jaroniec

Jaroniec - wspinanie skałkowe w Tatrach Nowa asekuracja w najbardziej znanym ogródku skałkowym Tatr. Z inicjatywy Roberta Kidonia przeprowadzone zostały prace wymiany punktów asekuracyjnych na Jarońcu w rejonie Kościeliska. WSPINKA częściowo dofinansowała wymianę stanowisk zjazdowych na 11 istniejących drogach. Przy okazji zainstalowano także kilkanaście nowych przelotów.

Nowa WSPINKA w Lwówku Śląskim

Za sprawą Jana Lisa (KW Lubin) powstały 4 nowe drogi oraz trudny projekt w piaskowcowym rejonie skałkowym. Prace ekiperskie zostały przeprowadzone w nieczynnym kamieniołomie w Lwówku Śląskim oraz na pobliskich skałkach Szwajcarii Lwóweckiej i wymagały oprócz "odwiertów" przede wszystkim sporego sprzątania...! W realizacji projektu brali udział także inni członkowie Klubu Wysokogórskiego z Lubinia - Tomasz Kliś i Piotr Jaśkiewicz.

Strony