WSPINKA popiera "tatrzańskie" postulaty KW Warszawa