Walne zebranie członków Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska