Fundacja WSPINKA członkiem Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska