stowarzyszenie

Walne zebranie członków Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska

Delegacja Zarządu Fudnacji WSPINKA wzięła udział w obradach walnego zebrania członków Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska.