Szczytnik - reagujmy na chuligaństwo

Szczytnik - reagujmy na chuligaństwo

Apelujemy o pomoc w zwalczaniu bezmyślnych i zagrażających bezpieczeństwu zachowań w rejonie Orlich Skał na Szczytniku. Powiadamiajmy służby za pośrednictwem numeru alarmowego 112!

W ostatnim czasie w okolicach szczytnickich skał miały miejsce zdarzenia, które mogły zakończyć się tragicznie. Pierwszy incydent był wynikiem całkowitej bezmyślności osoby, która zrzuciła z platformy widokowej butelkę rozbijając ją o skałę. Odłamki szkła zraniły osobę wspinającą się na Widokowej. Drugi akt chuligański polegał na rozpalenia ogniska nad skałą Okienną. Ogień mogący doprowadzić do pożaru lasu, został ugaszony przez wspinaczy.

Pelenie ognia w lesie jest zabronione

Palenie ognisk i grilli jest zabronione na terenach leśnych, niestety odbywa się regularnie w tych okolicach i w związku z tym jest kwestią czasu, kiedy doprowadzi do tragedii.

Dlatego apelujemy: jesteś świadkiem wandalizmu lub zachowań chuligańskich - reaguj!

Po konsultacjach z pracownikami Nadleśnictwa Zdroje zalecamy, aby niezwłocznie informować Policję o podobnych zdarzeniach pod numerem alarmowym 112. Policjanci z komendy w Szczytnej są w stałym kontakcie ze Strażą Leśną i taka forma powiadamiania pozwoli na szybkie reagowanie odpowiednich służb.