Tyniec

Krakowski Szlak Wspinaczkowy

Krakowski Szlak Wspinaczkowy

Krakowski Szlak Wspinaczkowy, który w ramach jednolitej koncepcji wizualnej i informacyjnej będzie obejmować wszystkie rejony wspinaczkowe na terenie miasta Krakowa, przyczyni się do zwiększenia możliwości pozyskania środków finansowych na rewitalizację starych i utworzenie nowych terenów dla upr