Tadeusz Sokołowski

Nowe drogi na Łabajowej

Tadeusz "Hazy" Sokołowski poprowadził zeszłoroczne projekty na Łabajowej.