Programy

obywatelska WSPINKA

Program "obywatelska WSPINKA" ma na celu realizowanie projektów społecznych dotyczących:

teren WSPINKA

teren WSPINKA

teren WSPINKA to program zmierzający do pozyskiwania, zagospodarowywania i modernizowania terenów przylegających do skał. Chodzi przede wszystkim o tereny atrakcyjne wspinaczkowo, które w następnej kolejności będą udostępnianie dla celów uprawiania wspinaczki.

Kryteria programu

rodzinna WSPINKA

rodzinna WSPINKA

rodzinna WSPINKA to program mający na celu popularyzację wspinaczki jako modelowej formy rekreacji na wolnym powietrzu dla całej rodziny. Program ten chcemy realizować poprzez wspieranie inicjatyw zmierzających do powstawania "ogródków" skałkowych sprzyjających rodzinnemu wspinaniu.
ośrodek WSPINKA

ośrodek WSPINKA

ośrodek WSPINKA to program budowy szkoleniowo-wychowawczego ośrodka wspinaczkowego przeznaczonego w głównej mierze dla młodych, początkujących wspinaczy pochodzących z niezamożnych środowisk.

nowa WSPINKA

nowa WSPINKA

nowa WSPINKA to program Fundacji WSPINKA zmierzający do sukcesywnego tworzenia nowych dróg wspinaczkowych wyposażonych w komplet asekuracji. Program ma być realizowany poprzez wspieranie projektów ekiperacji oraz czyszczenia powierzchni skał.

bezpieczna WSPINKA

bezpieczna WSPINKA

bezpieczna WSPINKA to program zmierzający do eliminacji ryzyka związanego ze złym stanem asekuracji na istniejących drogach wspinaczkowych. Program ma być realizowany poprzez wspieranie projektów wymiany asekuracji oraz oczyszczanie skał z kruszyzny.

Kryteria programu