podsumowanie

Podsumowanie 2011 roku w liczbach

Prezentujemy liczbowe zestawienie efektów działalności WSPINKI  w 2011r.