Marek Wierzbowski

Umowy Polskiego Związku Alpinizmu zawarte z D.O. IŚW Nasze Skały Włodzimierzem Porębskim

Do PZA został skierowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej o następującej treści:

Regulamin Zarządu, opinia biegłego rewidenta dotycząca 2013 r. i protokoły posiedzeń Zarządu PZA

Skierowaliśmy do PZA wniosek o udostępnienie następujących informacji:

Dokumenty związane ze sprawozdaniem PZA za rok 2014

Zwróciliśmy się o kopie następujących dokumentów oraz zadaliśmy pytanie:

Gdzie jest BIP Polskiego Związku Alpinizmu?

Zwróciliśmy się do Polskiego Związku Alpinizmu z następującą prośbą: