Łabajowa Baszta

Łabajowa - reaktywacja

Łabajowa - reaktywacja

Nowe oblicze starego ogródka, czyli próba realizacji kompleksowego projektu.