Brandysówka

Logo: Brandysówka

Brandysówka

Historyczne schronisko i gospodarstwo w sercu Doliny Będkowskiej pod Sokolicą - największą wapienną turnią na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Miejsce szczególne dla wspinaczy.

Będkowska Baszta w grupie Zamczyska - skałoplan

Kolorowy skałoplan można pobrać w dziale SKAŁOPLANY.

Skałoplan Sokolicy

Opublikowaliśmy aktualny skałoplan Sokolicy w Dolinie Będkowskiej. Można go znaleźć w dziale SKAŁOPLANY.