Sprawozdanie

15-letnie dokonania WSPINKI

Podsumowanie 15-letniej działalności WSPINKI

Wszystko, co osiągnęliśmy w czasie 15 lat działalności WSPINKI to wynik ogromnej pracy i znacznego zaangażowania kilkudziesięciu wolontariuszy oraz dwóch osób z Zarządu Fundacji.

Podsumowanie 10-letniej działalności WSPINKI

Podsumowanie 10-letniej działalności WSPINKI

Wszystko, co osiągnęliśmy w czasie 10 lat działalności WSPINKI to wynik ogromnej pracy i znacznego zaangażowania kilkudziesięciu wolontariuszy oraz dwóch osób z Zarządu Fundacji.

Skarga na bezczynność MSiT w sprawie sprawozdań PZA

W skardze na bezczynność wskazaliśmy m. in.

Skarga na działanie biegłego rewidenta

Mateusz Paradowski - redaktor naczelny serwisu przesłał pismo do KIBR po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielem Biura Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dokumenty związane ze sprawozdaniem PZA za rok 2014

Zwróciliśmy się o kopie następujących dokumentów oraz zadaliśmy pytanie:

Umowy i sprawozdania Polskiego Związku Alpinizmu

Poprosiliśmy o następujące informacje i kopie dokumentów:

Sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2011

W dziale SPRAWOZDANIA opublikowaliśmy sprawozdania z działalności Fundacji WSPINKA w 2011 roku.

Szkolimy się

Dzisiaj zakończyły się dwudniowe szkolenia w których, reprezentując WSPINKĘ, wziął udział Mateusz Paradowski.

Sprawozdanie za rok 2010

Czas na podsumowanie minionego 2010 roku.

Dolina Będkowska posprzątana!

W wyniku akcji sprztąnia Doliny Będkowskiej zostało wywiezione 320 worów nieczystości.

Sprawozdanie za rok 2009

Wypełniając obowiązek ustawowy jak też działając zgodnie z zasadą przejrzystości Zarząd Fundacji przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2009.