Skałoplan Turni Marcinkiewicza i ostrzeżenie o pszczołach