WSPINKA podpisała umowę dostępową - powstanie nowy rejon wspinaczkowy