Futerko

Futerko w Dolinie Będkowskiej

Futerko w Dolinie Będkowskiej

Dzięki pracom prowadzonym przez Dominika Jańca w Dolinie Będkowskiej można wspinać się na nowej skałce.