forum

WSPINKA zawarła ugodę z Włodzimierzem Porębskim w sprawie jego wpisu na forum brytan.com.pl

28 kwietnia przed Sądem Okręgowym w Katowicach zawarta została ugoda pomiędzy Fundacją WSPINKA oraz Panem Włodzimierzem Porębskim, dotycząca sporu jaki wyniknął po publikacji w marcu 2013 roku przez Pana Porębskiego wpisu na forum serwisu brytan.com.pl.