paypal

Darowizny przez PayPal

Uruchomiliśmy dla chętnych nową usługę przekazywania darowizn na rzecz Fundacji poprzez PayPal.