2009

Prace instalacyjne na Małej Turni

Mała Turnia w Dolinie Będkowskiej

Małą Turnię znajdującą się nieopodal Wielkiej Turni na początku Doliny Będkowskiej odkrył i przygotował do wspinaczki w 2009r. Przemek Rostek.

1% za 2009r. dla WSPINKI

Znamy już całkowitą kwotę jaka została przekazana na rzecz WSPINKI w ramach 1% odpisu od podatku. Na konto Fundacji wpłynęło łącznie 4.324,40 zł od 139 podatników.

Sprawozdanie za rok 2009

Wypełniając obowiązek ustawowy jak też działając zgodnie z zasadą przejrzystości Zarząd Fundacji przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2009.