Ponownie zwracamy się do MSiT o dokumenty dotyczące PZA

Ponownie zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o udostępnienie informacji oraz dokumentów związanych z wydatkowaniem przez Polski Związek Alpinizmu środków publicznych otrzymanych od resortu sportu.

Rozszerzyliśmy możliwe formy udostępnienia informacji publicznych:

Udostępnienie informacji publicznej może także zostać zrealizowane poprzez zamieszczenie kopii ww. dokumentów w zasobach BIP MSiT oraz wskazania ich dokładnej lokalizacji. W takiej sytuacji tut. Resort uniknie obowiązku indywidualnego udostępniania informacji publicznej na wniosek.

Zawarliśmy obszerne uzasadnienie wskazujące na dotychczasowe orzecznictwo, które wykazywało błędne stanowisko MSiT.

25 września 2015 r. otrzymaliśmy odpowiedź oraz pozostałe wnioskowane dokumenty. Niestety duża ilość informacji została bezpodstawnie zaanonimizowana oraz nie wydano decyzji odmawiającej udostęnienia informacji publicznej w tym zakresie. Nie otrzymaliśmy także sprawozdań merytorycznych PZA, gdyż jak twierdzi ministerstwo są to "dokumenty mające charakter prywatny, składane są przez podmiot indywidualny i zawierają istotę działania takiego podmiotu, a także pomysły na realizację danego zadania."

W dniu 19 sierpnia 2016 roku Fundacja WSPINKA skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Dokumenty wytworzone przez Fundację WSPINKA zostały przekazane do domeny publicznej.
CC0 logo
Pozostałe dokumenty stanowią informację publiczną.